👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna - socialt samspel (Kluringen)

Skapad 2021-10-07 09:45 i Nyhammars förskola Ludvika
Förskola
Väpplarna - socialt samspel

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Väpplarna är ett läromedel som utmanar de äldsta barnen på förskolan på ett lustfyllt och spännande sätt. 

Materialet är uppdelat i fyra olika delar utifrån läroplanens mål och riktlinjer: socialt samspel, språk, matematik och NO/teknik.Med det här materialet vill vi att alla barn som ska upp till förskoleklass ska få förutsättningar att utifrån läroplanen få undervisning i de olika områdena och att det väcker nyfikenhet till fortsatt lärande för våra 5 åringar.

Väpplarna kommer från ordet väppling, som betyder klöver. I och med att materialet utgår från fyra ämnen passar fyrklövern som symbol. 

Varje ämne har en egen Väpplare och mönstret på väpplaren avslöjar vad den är intresserad av.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen får en stärkt självkänsla och en positiv syn och trygghet på sitt egna lärande, såväl socialt som kognitivt. Materialet utgår från barnets egna nivå och utveckling. Det enskilda barnet har inga förväntans mål på sig, utan målet är att förskolan ska ha erbjudit en stimulerande undervisning där alla har fått chansen att prova på.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att under året att dela upp Kluringen i två grupper. Där alla barnen kommer att göra hela upplägget av Väpplarna. Första delen handlar om socialt samspel. På bilden nedan ser ni de delar som tas upp. I den här perioden jobbar barnen med olika lära känna övningar och samarbetsövningar för att känna trygghet. Barnen börjar arbeta med det som finns i deras närhet, för att de ska lära känna varandra bättre, och för att det ofta är lättare att berätta om sig själv. Sen vidgar vi arbetet med saker som är nära barnet, som familj, hus och kompisar. 

                                             

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18