👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2021-10-07 10:23 i Jäderfors skola Sandviken
En pedagogisk planering för NTA-temat Kemiförsök
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med laborationer och komma fram till vad det hemliga pulvret är.

Innehåll

Kemiförsök

Du kommer att få

 • • lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen
 • • undersöka fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut med hjälp av dessa metoder
 • • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning och skriva labbrapporter.
 • • lära dig om vilka säkerhetsregler som gäller då man arbetar med kemiska ämnen.

Du kommer att bedömas i

 • Hur du använder utrustningen.
 • Din dokumentation av de olika uppdragen.
 • Hur du löser de olika uppdragen.
 • Delaktighet i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Laborativt arbete
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du kan med handledning av pedagog komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av givna planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Utrustning
Du kan under handledning av pedagog använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Analys och resonemang
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du svarar på frågor om vad likheter och skillnader kan bero på.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre .
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre .
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre .
Dokumentation
Du kan med handledning av pedagog visa hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.