👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EKONOMI år 6

Skapad 2021-10-07 10:36 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 – 6 Svenska Samhällskunskap
Ekonomi - hur funkar det?? Varför kan jag inte köpa allt jag vill? Men det är väl bara att sätt i plastkortet? Vad menas med inkomst, utgift, skatt och ekonomi i balans Dessa frågor och mycket annat kommer du att kunna besvara när du arbetat med området ekonomi.

Innehåll

MÅL /undervisningen ska syfta till att:

·        kap 2 – kan använda sig av ett kritiskt tänkande och själv formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

·        reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

·        analysera och kritiskt granska lokala, nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv

·        analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

·        uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta värderingar och perspektiv.

 

Centralt innehåll;

Samhällsresurser och fördelning

·        Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion

·        Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengar till

·        Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom

 

Så här gör vi;

Som start på det här arbetsområdet kommer du i läxa att titta på klippet https://www.youtube.com/watch?v=athrU3BDFZs med klippet som utgångspunkt kommer vi att resonera om vad ekonomi är och hur det påverkar oss som privat personer och i samhället i stort. Här efter kommer du genom resonemang, textläsning  och praktiskt arbete att utveckla  dina kunskaper om hushållets ekonomi och det mer komplexa ekonomiska kretsloppet. Detta för att du ska kunna vara med och påverka och ta kloka beslut som rör din egenekonomi. Du kommer vidare att träna på att planera en budet och samtala om orsaker och konsekvenser av att pengarna inte räcker. Förhoppningsvis kan vi också få till ett besök från Swedbank som pratar ungdomsekonomi med oss.

Som avslutning och repetition tittar vi på utbildningsklippet ”Ekonomi och privathushållning”

https://sliplay.se/avmediaskane/play/products/615369-ekonomi-privat-hushallning

 

 Du redovisar du dina förmågor att:

 

·        reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, genom att resonera om människors arbeten har förändrats över tid

·        analysera och kritiskt granska lokala, nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv genom att ha kännedom om hushållets pengar och vad de ska räcka till (budget) samt resonera

     om hur pengar flyttas runt i samhället - vad skatt är, hur skatten används

·        analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, genom att resonera om hur det ekonomiska kretsloppet fungerar

 

 Viktiga begrepp: offentlig sektor, lön, skatt, stat, region, sjukförsäkring, infrastruktur kollektivtrafik, samhällsskydd, offentlig sektor, kultur, massmedia, företag, hyra, konsumera, bidrag, hushålla, utgift, försörjning, hushåll, ränta, sparpengar, budget, buffert, prioritera, sjukskriven, arbetslös, försäkring

Matriser

Sv Sh
EKONOMI år 6

Jag håller på att lära mig
Når målet
På väg vidare
På väg vidare med högre kvalitet
Aspekt 1
reflekterar över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, genom att resonera om människors arbeten har förändrats över tid Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom olika samhällsstrukturer.
att se drivkrafter och orsaker till att människor arbetar och hur detta har förändrats över tid
kan berätta något om varför människor arbetar i dag och hur detta har förändrats över tid.
kan utveckla mitt resonemang om varför människor arbetar i dag och hur detta har förändrats över tid. Jag kan också ge exempel på några olika typer av arbeten.
kan utveckla mitt resonemang om varför människor arbetar i dag och hur detta har förändrats över tid. Jag kan också ge exempel på några olika typer av arbeten som jag kopplar till mitt resonemang ovan.
Ny aspekt
analysera och kritiskt granska lokala, nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv genom att ha kännedom om hushållets pengar och vad de ska räcka till (budget) samt resonera om hur pengar flyttas runt i samhället - vad skatt är, hur skatten används Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
att förklara hur arbete, inkomst, skatt, och konsumtion hänger ihop.
jag kan förklara hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop och var skattepengar kommer i från
jag kan förklara hur arbete, inkomst och konsumtion hänger ihop samt ge exempel på var skattepengar kommer ifrån och vad skatten används till.
kan förklara hur pengar flyttas runt i samhället genom det ekonomiska kretsloppet samt beskriva vilka konsekvenser det kan få för hushållet och samhället om en arbetsplats tvingas att stänga.
Ny aspekt
Värderar och argumenterar utifrån om det är rättvist att eller orättvist att människor tjänar olika mycket pengar Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument.
tränar på att uttrycka min åsikt och varför jag tycker just så
berättar vad jag tycker och varför jag tycker det.
berättar vad jag tycker och varför jag tycker det. Jag förtydligar mitt resonemang genom att ge exempel på varför jag tycker som jag gör.
berättar vad jag tycker och varför jag tycker det. Jag utvecklar mitt resonemang genom att se ur flera perspektiv - å ena sidan / å andra sidan