👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Mössens Julafton

Skapad 2021-10-07 12:18 i Börringebarnens Förskola Fristående förskolor
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Tillsammans i hela huset har vi valt temat Mössens Julafton, de äldsta barnen kommer framåt julen att eventuellt spela upp en teater, medan de yngre hjälper till med bland annat sång och kulisser.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

För att vi märkt att barngrupperna uppskattar sång och musik. Alla kan här delta utifrån sina egna förutsättningar under arbetsprocessen, och blir därav en i gruppen. Teatern kommer spelas upp på julavslutningen efter barnens förmågor där familjerna är välkomna för en trevlig stund tillsammans, här kan barnen visa upp vad vi jobbat med under terminen. 

Med hjälp av temaarbete kan man organisera och genomföra det pedagogiska arbetet så att det stödjer barnens lek, lärande och utveckling.

 

Tema är ett arbetssätt utan slut, där barnen har ett stort inflytande. Tema handlar om att arbeta processinriktat. Man kan se en röd tråd genom hela arbetsprocessen och den röda tråden kan brytas ned i olika mindre projekt under arbetets gång. 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Barnen skall vara en del av hela processen och tillsammans uppleva glädjen att vara en i gruppen. Alla ska få känna sig aktiva och deltagande, samt känna att de kan bidra med viktiga idéer i processen. 

Vi vill att barnen ska få uppleva olika sorter av skapande verksamhet, samtidigt som sång, musik och sagor kommer vara en stor del i vårt tema. Där alla kan känna en delaktighet och glädje. 

Vi vill också att barnen ska känna att de har inflytande över hur temat tar form och att vi som pedagoger tar till oss av deras nyfikenhet och lust att lära. 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi startar upp temat med en Happening för att kicka igång arbetet. För att fånga upp alla barn har vi valt att dela in dem i tre mindre grupper, de olika grupperna får vid olika tillfällen vara med om happeningen. Genom att ha delat upp barnen blir det enklare att få alla barn delaktiga utifrån sina tankar och erfarenheter. 

Barnen är delaktiga från början med planering och ända till slutförande då vi eventuellt kommer spela upp teatrarna för föräldrarna. Vi kommer att leka, sjunga, berätta och dramatisera sången/sagan många gånger så att alla barn känner sig trygga med dem. Barnen är också med att skapa rekvisitan till vår teater/vernissage. 
Processen kommer dokumenteras för att vi tillsammans med barnen skall kunna reflektera över vad vi gjort och vad som hänt.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

För barn och vårdnadshavare via unikum. Sen även på förskolan i form av bilder där barnen kan reflektera och ta hjälp av bilder för att återberätta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18