👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid & länderna i Amerika

Skapad 2021-10-07 12:34 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Geografi Historia
Här ser du vad arbetsområdet kommer att handla om!

Innehåll

Revolutionernas tid och länderna i Amerika 
Historia & geografi årskurs 8 HT21 
 

 

 

Vad vi kommer att lära oss på lektionerna 

* Natur, klimat, nederbörd, vattendrag och länder i Nord- och Sydamerika 

* Repetition av det politiska läget i Europa samt européernas intresse och kolonialisering av den amerikanska kontinenten 

* Upplysningen – en period med nya tankar och värderingar kring människan och samhället 

* Den amerikanska revolutionens och det amerikanska frihetskrigets orsaker, händelseförlopp och konsekvenser 

* Hur man har använt den amerikanska revolutionen i senare tid 

* Den franska revolutionens orsaker, händelseförlopp och konsekvenser 

* Viktiga personer som haft betydelse för respektive revolution 

* Långsiktiga konsekvenser av revolutionerna ur ett amerikanskt och europeiskt perspektiv  

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

Textläsning och frågor, filmklipp, diskussioner, kartkunskap via Seterra, träna begrepp på Quizletlektionsuppgift kring historiebrukmuntligt seminarium om amerikanska och franska revolutionen  

 

Kunskapskrav i historia 

* Visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter  

* Föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor 

* Förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i 

* Resonera om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften 

* Resonera om hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få 

* Använda historiska begrepp 

 

Kunskapskrav i geografi 

* Undersöka omvärlden genom att använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker 

* Ha kunskaper om namngeografi och kunna beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt 

Uppgifter

  • Seminarium amerikanska och franska revolutionen

  • Läxförhör Nord- och Sydamerikas länder

Matriser

Hi Ge
Kunskapkrav historia åk 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Historians användning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.