👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2021-10-07 14:31 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi arbetar med temaområdet "Hösten". Det händer många saker i naturen när det blir höst. Men vad är det som händer och varför?
Grundskola 4 Biologi Fysik NO (år 1-3) Svenska
Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällen. Löven på träd och buskar ändrar färg. I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Vet du något mer om vad som händer i naturen på hösten?

Innehåll

Syfte: 

Målet med arbetsområdet är att du ska:


* Veta varför granen inte fäller sina barr på hösten?

* Veta varför löven ändrar färg- klorofyllet.

* Kunna ge exempel på hur olika frön sprids.

* Kunna förklara varför en del fåglar flyttar på hösten.

* Kunna ge exempel på några fåglar som flyttar och några som stannar kvar på vintern. 

* Vad har man kompost till? 

* Kunna förklara och veta vad begreppen betyder: Avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, nedbrytning. 

Det här ska vi arbeta med:

Vi går ut i skogen och undersöka vad som händer i naturen på hösten.

Vi undersöker nedbrytare lite närmare.

Vi läser texter som handlar om hösten.

Vi ser filmer.

Vi diskuterar olika begrepp.

Vi dokumentera arbetet genom text och bild i No- häftet.

 

Bedömning:

Du visar att du...

 •  kan namnen på några arter i närmiljön.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på hösten.
 •  kan berätta varför träden tappar sina löv.
 •  kan berätta om vad som händer med löven.
 •  kan berätta om några fåglar och vad som händer med dem på hösten,
 • din förståelse för olika naturvetenskapliga begrepp.
 • vad den gröna färgen (klorofyllet) har för betydelse för både växter och djur (fotosyntesen)

 • vad nedbrytning är och varför det är så viktigt att vi förstår (bör vi slänga plast och mobiltelefoner i skogen?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

NO Fy Sv Bi
Hösten

NO / Biologi

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Kunskaper om betydelsen av den gröna färgen i växterna och kopplingen till fotosyntesen
Kunskaper om nedbrytning och kopplingen till vad vi kastar i naturen
Kunskaper om vad som händer i naturen på hösten

Svenska / Skriva berättelser

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Kunskaper hur man bygger upp en berättelse
Kunskaper hur man använder stor bokstav och punkt
Kunskaper hur man stavar i synnerhet dubbelteckning