👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust

Skapad 2021-10-08 08:23 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har valt att använda oss av Språklust för att vi har sett att behovet är stort i denna barngrupp. Vi behöver arbeta med språket på olika sätt för att öka språket och förståelsen kring språket. Det känns som att barnens kunskaper är väldigt varierande och en stor insats behövs för barnens utveckling inför förskoleklassen.

Innehåll

Nuläge

Vi har precis startat upp Språklust och det är ett material för oss pedagoger. Det känns som att vi valt ett bra material för denna grupp. 

Vi ser respons hos barnen och även oss pedagoger. 

 

Mål

Vi ska utveckla barnens språkutveckling på ett lekfullt sätt men ändå lärorikt.

 

Syfte

Vårt syfte är att utveckla barnens språk inför den kommande skolgången. Språket påverkar alla delar i förskolans läroplan. 

 

Genomförande

Vi har delat in barnen i mindre grupper för att alla barn ska få komma tilltals och utvecklas.
Materialet innehåller övningar för fem dagar. I form av verser, ramsor, sånger. 
Vi har tänkt att hela barngruppen deltar och vi håller på hela terminen.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi ska dokumentera i unikum med bild och text. Vi pedagoger ansvarar för dokumentationen. Vi dokumenterar efter området.

Ansvar

Förskollärarna 

Uppföljning

Vi  följer vi upp och utvärderar vår avdelnings planering varannan vecka.