👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo planering solen vt. 2022

Skapad 2021-10-08 08:43 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
Ute- Ugo planering för Solen Ht.21
Förskola
Mål Att barnen ska få öka förståelse för naturen och miljö.

Innehåll

Genom att tillsammans med barnen möta allt naturen har att erbjuda med ett öppet sinne, nyfikenhet och engagemang för att förhoppningsvis sprida det vidare till dem. Vi ska titta på, undersöka, utforska och prata om bland annat olika sorters djur, växter och andra saker vi möter när vi är ute i naturen. 
Vi kommer att genomföra olika sorters enkla experiment med barnen för att väcka ett intresse för olika processer vi kan skapa här på förskolan. 
Vår återvinningssoffa kommer att fortsatt användas av oss tillsammans med barnen, vi sorterar återvinning där i och när den blir full går vi till ett sopsorteringshus för att återvinna det.

Målet med detta arbete är att barnen uppskattar att vistas i naturen och lär sig olika begrepp på det vi möter på vår upptäcktsfärd. Detta för att vi vill väcka ett intresse för djur, natur och allt det har att erbjuda.

 

De mål vi har valt ut ifrån läroplanen att sträva efter i denna planering är:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18