👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elsa Beskow

Skapad 2021-10-08 13:04 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola F Svenska
Arbetsområdet utgår ifrån Elsa Beskow. Vi kommer att arbeta med hennes klassiska sagor som författare och illustratör. Arbetet kommer att mynna ut i en utställning under barnboksveckan.

Innehåll

 

tidsperiod  V.41-46.

Syfte:

Syftet är att främja högläsning och få eleverna intresserade av böcker och sagans värld.

 • Eleverna kommer att få lyssna på högläsning på utvalda klassiska böcker.
 • Eleverna kommer att se olika filmsekvenser.
 • Eleverna kommer att få skapa, måla, skriva och sjunga utifrån Elsa Beskows olika verk.
 • Eleverna kommer att få arbeta med förståelsen av olika begrepp som författare, illustratör, titel.
 • Eleverna kommer att vara delaktiga i att skriva en fakta text. 
 • Eleverna kommer att få förståelse hur en saga är uppbyggd.

 

Arbetssätt

 • Genom digitala verktyg ska vi tillsammans skriva en kort faktatext. Genom diktering  (gemensam text).
 • Vi kommer läsa högt i olika gruppkonstellationer.
 • Vi ska tillsammans tolka, samtala om olika texter i mindre grupper.
 • Vi kommer att arbeta med hur en saga är uppbyggd, genom att prata om start, hur börjar sagan? Hinder, vad händer? lösning, hur löste det sig? Slut, hur slutade sagan?
 • Eleverna ska få möjlighet att lära sig genom olika uttrycksformer som att skapa utifrån böckerna, måla, skriva och sjunga. Detta ska göras i EPA(enskilt, parvis, alla).
 • Vi kommer att arbeta skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -