👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-10-08 15:22 i Västra Vrams förskola Kristianstad
Förskola
Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Vad:

Barnen ska utvecklas och lära inom språk och kommunikation - vilket bland annat innebär utveckling inom:

 • talspråk, ordförråd, begrepp, förmåga att leka med ord
 • intresse för bilder, texter, berättelser, skriftspråk
 • tolka, ifrågasätta, ställa frågor, samtala, berätta, uttrycka tankar, argumentera, kommunicera med olika uttryckssätt (talspråk, bilder, tecken, estetiska uttrycksformer...)

Hur:

 • Vi ska utmana och stimulera barnen i sin utveckling och intresse av språk och kommunikation - ex talspråk, ordförråd, kommunikativa färdigheter, skriftspråk.
 • Vi ska benämna det som sker i vardagen med ett rikt språk, upprepa det barnet försöker uttrycka och använda en variation av begrepp/ord. Var den som spontant rimmar, ramsar, sjunger och lockar till att härma språkljud. 
 • Tänk på att vara en förebild i samtal och påminn barnen om deras kommunikativa färdigheter.
 • Läs och bokprata (med rekvisita) mycket och försök organisera måltider och lärgrupper så att barnen tränar på att lyssna, reflekter, ta andras perspektiv och uttrycka. Fungerande samtal.
 • Synliggöra skriftspråket i vardagen. Visa barnen att du skriver, uppmuntra barnen att skriva ex sitt namn på teckningen, arbeta/lek med namnkort och andra ordkort och bokstäver. Uppmuntra barnen att känna igen och skriva sitt namn.

Upföljning:

 • Barnsamtal och observationer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18