👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslotema

Skapad 2021-10-08 22:12 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Under hösten fram till jul kommer vi att ha ett känslotema på Kluringen där vi kommer fokusera på känslorna: - glad - ledsen - arg - rädd. Vi pratar om känslorna. Hur känns det? Var känns det? Hur kan man se på någon att den har en viss känsla? Strategier vid olika känslor. Vi läser, dansar, yogar, dramatiserar och skapar till känslan. Under denna period kommer barnen få öva på att sätta ord på känslor, få en förståelse för varandra, säga nej men också ta ett nej. Vi pratar om att ”man får känna vad man vill men man går inte säga och göra vad man vill”.

Innehåll

Mål: 

 • Vad vill vi att barnen ska ha utvecklat?
  *På lång sikt, effekten av den ständigt pågående undervisningen
  *På kort sikt, resultatet av aktiviteterna som genomförs
 • Progression - Målindikatorerna på barns lärande/förändrade kunnande?

- Visa empati och förståelse för varandra

- Kunna sätta ord på sina känslor och tolka andras känslor.

- Säga nej när det inte känns bra och kunna ta emot ett nej.  

Undervisningsaktiviteter:

 • Vilken barngrupp riktar sig planeringen till?
  Vår barngrupp på Kluringen.
 • Vad ska göras i planerade aktiviteter?
  Vi pratar om känslorna. Hur känns det? Var känns det? Hur syns det? När blir du…..?
 • vi pratar om och delar med oss kring strategier vid olika känslor.
 • Vi läser böcker om olika känslor. Lyssnar på kompisböckerna med igelkott och kanin på polyglutt.
 • Vi använder kroppen på olika sätt genom att dansa, yogar, dramatiserar och skapar till känslan.
  Under denna period kommer barnen få öva på att sätta ord på känslor, få en förståelse för varandra, säga nej men också ta ett nej. Vi pratar om att ”man får känna vad man vill men man går inte säga och göra vad man vill”.
 • Vi använder sagolik sagolek för att gestalta olika känslor i olika sagor.

 

- Att vi pedagoger har en gemensam samsyn och agerande hur vi bemöter barn i olika situationer.

- Vi påminner och pratar med barnen om det som tagits upp under samlingarna regelbundet

Dokumentation:

 • Vad ska dokumenteras?

Barnens tankar kring det aktuella ämnet.

 • Hur ska personalen dokumentera?

Vi tar bilder och spelar in video.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18