👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi åk 9

Skapad 2021-10-10 12:15 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur fungerar den svenska samhällsekonomin och hur påverkar det vår privatekonomi? I alla länder rör sig pengar och andra resurser i ett stort kretslopp mellan olika delar av samhället. Det kan vara mellan familjer, företag, banker och staten, men även globalt mellan olika länder. Du och din familj är också en del av det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Arbetssätt

 • genomgångar
 • läsförståelse
 • skrivuppgifter

Bedömning

 • läxförhör begrepp x 2
 • bedömningsuppgifter
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällets ekonomi åk 9

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
Fråga 1-9 Fråga 12 Fråga 15
Du har ännu ej tillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Bedömning: Ekonomiska kretsloppet Fråga 12 Fråga 14 Fråga 15
Du har ännu ej tillräckliga kunskaper.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Alla frågor
Du har ännu ej tillräckliga kunskaper.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
Bedömning: Ekonomiska kretsloppet Fråga 10 Fråga 11 Fråga 14
Du har ännu ej tillräckliga kunskaper.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras omgivning.
Du kan föra relativt väl utvecklande resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras omgivning.
Du kan föra välutvecklande och nyanserande resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras omgivning.
Undersöka samhällsstrukturer
Fråga 13 Fråga 10
Du har ännu ej tillräckliga kunskaper.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka samhällsstrukturer
Fråga 10 Fråga 11 Fråga 13
Du har ännu ej tillräckliga kunskaper.
Du värderar och uttrycker ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.