👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och algebra

Skapad 2021-10-10 13:16 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
I det här kapitlet kommer du att lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer. Inom algebra räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som t.ex. sökfunktioner på internet.

Innehåll

Arbetsgången:

Vi kommer att ha genomgångar med hjälp av uppgifter och titta på film som vi diskuterar kring. Det är följande som behandlas i detta kapitel:

- jämföra bråk

- De fyra räknesätten med bråk

- skriva algebraiska uttryck

- Multiplicera uttryck i parentes

- Faktorisera uttryck

- Skriva och lösa ekvationer

- problemlösning med ekvationer

 

Sista två veckor repeterar vi, tränar till provet. Vi avslutar med ett prov den 12/10-21. 

Matriser

Ma
Tal och Algebra

Ej ännu uppnått E
E
C
A
Begrepp
Har kunskaper om matematiska begrepp. Visar det genom att: •använder begreppen i (välkända, bekanta, nya) sammanhang •beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer (ex. bild, ord, formel) •använder olika uttrycksformer för att beskriva begrepp samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra.
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
Väljer och använder matematiska metoder med anpassning till sammanhanget. För att lösa rutinuppgifter
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
•Du väljer och använder strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär •Du formulerar matematiska modeller som tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonomang
För resonemang om: •val av tillvägagångssätt •om resultatets rimlighet •och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. För och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt.
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda: •symboler, •algebraiska uttryck, •formler, *tabeller …och andra matematiska uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning