👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan- Återberättande text år 4

Skapad 2021-10-10 14:50 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Du kommer att träna och skriva återberättande texter, till exempel när du har varit på en utflykt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Du kommer att:

utveckla dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro till den egna språkliga förmåga. Du får även möjlighet till att utveckla dina kunskaper om hur du anpassar texten till rätt mottagare.

 

Mål

Du ska utveckla din förmåga att:

Lära dig hur återberättande texter är uppbyggda, vilka delar de består av samt vad kronologisk ordning är och kan använda den i din text.

Förstå och kunna använda dig av de språkliga dragen som används i återberättande texter.

Tillsammans i gruppen och med lärarens hjälp skriva en gemensam text.

Kunna på egen hand planera, skriva samt redovisa din återberättande text.

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Få samla information om något, samtala samt läsa många återberättande texter.

Få träna på att använda tankekartor och stödord för att strukturera olika händelser i din text.

Arbeta gemensamt med modelltexter och lär dig känna igen texttypens syfte, struktur och innehåll.

Arbeta med självbedömning och kamratrespons.

Skriva en gemensam text.

Skriva en text på gen hand och välja redovisningsformer.

Skriva en utvärdering om ditt arbete med återberättande texter.

 

Bedömning

Du visar det du har lärt dig genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

Skriva en individuellt återberättande text med rubrik, orientering, tidsord, olika händelser i rätt ordning, verb i preteritum samt slutkommentar.

Bearbeta din text utifrån lärare samt kamratrespons med hjälp av en checklista.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Återberättande text

Skrivande

Skriva återberättande text
Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Innehåll
Håller mig till ämnet. Skriver i kronologisk ordning. Styckeindelning.
Jag håller mig knappt till ämnet och min text saknar en röd tråd. Min text är inte skriver i kronologisk ordning. Jag använder inte styckeindelning.
Jag håller mig till största del till ämnet och har ett innehåll man kan förstå, med en ”röd tråd”. Min text är i stort sett skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med viss säkerhet.
Jag håller mig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”. Min text är skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med säkerhet.
Verb i preteritum
Innehåll
Jag skriver inte mina verb i preteritum och saknar rätt verbändelser.
Jag skriver vissa verb i olika former. Vissa verbändelser i preteritum saknas ibland: ex. träffa istället för träffade.
Jag skriver i stort sett alla mina verb i samma tempus (preteritum) i hela texten.
Struktur
Inledning och avslutning
Min text saknar rubrik, inledning och avslutning.
Min text har en rubrik. Min inledning ger en kortfattad information om vem, var och när. Min text har en avslutning.
Min text har en rubrik tydligt kopplad till innehållet. Min inledning ger en tydlighet om vem, var och när, samt några detaljer. Min text har en tydlig avslutning med en utvärderande kommentar.
Språklig variation
Använder tidsord, t.ex. Först, sen, när.
Jag upprepar samma tidsord utan variation. Jag börjar mina meningar och stycken med samma inledning.
Jag använder ibland olika tidsord och varierar hur meningar och stycken börjar.
Jag har ofta variation på ordval och hur meningar och stycken börjar.
Skiljetecken
Användning av skiljetecken
Jag använder knappt stor bokstav och punkt.
Jag använder stor bokstav och punkt med viss säkerhet.
Jag använder stor bokstav och punkt med säkerhet.
Skrivregler
Struktur
Jag har många stavfel och andra språkriktighetsfel som gör att innehållet blir svårt att förstå.
Jag har flera stavfel och andra språkriktighetsfel som till en viss del kan påverka förståelsen av innehållet.
Jag har några stavfel och språkriktighetsfel.
Muntlig framställning
Tala
Jag kan knappt återberätta muntligt i kronologisk ordning och håller mig inte till ämnet. Jag talar otydligt.
Jag kan till viss del återberätta muntligt i kronologisk ordning och mestadels hålla mig till ämnet. Jag kan till viss del tala tydligt.
Jag kan återberätta muntligt i kronologisk ordning och hålla mig till ämnet. Jag kan tala tydligt.