👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan jag-test i positonssystemet, tallinje.

Skapad 2021-10-10 14:45 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 4 Matematik
Här kommer dina kunskaper om tallinje, positionssystem visas. Du gör en självbedömning hur du tycker det gick, Om du behöver tänka på något/ träna mer.

Innehåll

Hur ska du träna?

Du ska: 

 • Få gå igenom hur man läser av och ritar en tallinje. 
 • Få titta på filmer 
 • Rita egna tallinjer. 
 • Diskutera tillsammans med klassen
 • Repetera det vi arbetet med. 

 Hur bedöms mitt arbete:

 • Läraren tittar på ditt arbete som du arbetat med under lektionen. 
 • Läraren lyssnar hur du förklarar, berättar.
 • Läraren gör ett "Vad kan jag test" för att se hur du tagit till dig kunskapen.

Vilken förmåga har vi tränat på

B= begreppsförmågan

K= kommunikationsförmågan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Vad kan jag-test i positonssystemet, tallinje och problemlösning

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar
Fråga 1 (B)
Vilken position har siffran 8 ? 7823 54578 82073 27.80 9,28
Skrivit högst 2 st
Hundratal (800) Ental (8) Tiotusental (80 000) Tiondel (0,8) Hundradel (0,08)
Fråga 2 ( B )
Skriv talen i rätt ordning. Börja med det minsta. 97136, 97361, 97135
Du ska träna mer på storleksordning.
97135, 97136, 97361
Fråga 3 ( B )
Rita en tallinje och markera talen 0, 10, 15, 35 och 50
Du har visat att du försökt göra en tallinje. Du ska träna på att göra tydliga markeringar med linjal för att visa dina "hopp" Du ska träna på att skriva vilka tal du har markerat på tallinjen.
Du har visat att du att det ska vara jämna "hopp" mellanrum på tallinjen, skrivit dit/markerat talen på rätt ställen på tallinjen
Fråga 4 ( B )
Skriv vilket tal som är markerat på tallinjen.
Du behöver träna mer på att se vilket tal som markerats på tallinjen
40
Fråga 5 ( B )
Skriv vilket tal som är markerat på tallinjen.
Du behöver träna mer på att se vilket tal som markerats på tallinjen
450
Fråga 6 ( B )
Skriv vilket tal som är markerat på tallinjen.
Du behöver träna mer på att se vilket tal som markerats på tallinjen
A= 90 B= 105 C= 125 D= 155
Fråga 7 ( B )
Skriv vilket tal som är markerat på tallinjen.
Du behöver träna mer på att se vilket tal som markerats på tallinjen
A= 0,8 B= 1,7 C=2,4
Fråga 8 ( B )
Dra streck mellan talen och tallinjen
Du behöver träna mer på att se vilket tal som markerats på tallinjen
Du har dragit rätt mellan tal och tallinje.
Fråga 9 ( B )
Dra streck mellan talen och tallinjen
Du behöver träna mer på att se vilket tal som markerats på tallinjen
Du har dragit rätt mellan tal och tallinje.