👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema förändring modersmål thailändska åk7 - åk9

Skapad 2021-10-10 14:56 i Flerspråkcentrum Luleå Kommun BUF
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Detta läsår kommer vi att jobba med temat förändring. Vi kommer att lyssna läsa tala och skriva om olika förändringar som vi och andra upplever.

Innehåll

Detta läsår kommer vi att jobba med temat förändring. Vi kommer att lyssna läsa tala och skriva om olika förändringar som vi och andra upplever. Eleverna kommer själva att få vara med och bestämma vilket område inom temat förändring som de vill jobba med och på så sätt väcka deras intresse. 

 

Inom temat förändring så kommer vi att jobba med följande när det gäller elevernas olika val.

-Vi kommer att arbeta med bokstäver.

 

-Samtala om bilder och texter.

 

-Läsa och diskutera med eleverna om deras olika val inom temat förändring.

 

-Skriva egna texter och korta meningar.

 

-Arbeta med läsförståelse.

 

-Eleverna får träna med högläsning inför varandra.

 

-Diskutera om varandras texter.

 

-Jobba med olika lässtrategier.

 

-Öva att förstå text mellan raderna.

 

-Vi jobbar med grammatik.

 

- Analyserar de olika texterna.

 

 
 • Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  •  Ml  7-9Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  •  Ml  7-9Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  •  Ml  7-9Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  •  Ml  7-9Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  •  Ml  7-9Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  •  Ml  7-9Språkbruk Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  •  Ml  7-9Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  •  Ml  7-9Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  •  Ml  7-9Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  •  Ml  7-9Kultur och samhälle Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.