👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Skapad 2021-10-10 15:29 i Vollsjö skola Sjöbo
Koll på matematik 5A, kap 5
Grundskola 4 – 6 Matematik
Beräkningar decimaltal och problemlösning.

Innehåll

1. Förväntat resultat

Du kommer att utveckla kunskaper om:

- Huvudräkning med tal i decimalform

- Överslagsräkning med tal i decimalform

- skriftliga räknemetoder med tal i decimalform

(alla fyra räknesätt)

- olika problemlösningsmetoder

 

2.Undervisning

- Gemensamma genomgångar tillsammans inom områdets alla delar

- Arbete genom olika strukturer inom kooperativt lärande

- Arbete enskilt, i par och i olika grupper

- Vi kommer att använda olika former av färdighetsträning, ex: spel, uppgifter i Bingel (IKT), lösblad, samt mattebok.

3.Bedömning

Du kommer att bedömas efter ditt deltagande under genomgångarna, ditt arbete under lektionerna och genom olika exit tickets genom området.

 

 

Matriser

Ma
5 Bedömning 5 Beräkningar decimaltal och problemlösningar

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. .
Påbörjar lösningen. Redovisar fungerande metod för någon delberäkning.
Redovisar fungerande metoder för alla delberäkningar samt löser problemet med korrekt svar.
Svarets rimlighet
Tolkar resultat och drar någon relevant slutsats. Reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Vid uppgiftens slut så reflekterar jag över lösningen och svarets rimlighet.
Vid uppgiftens slut så reflekterar jag över lösningen och svarets rimlighet. Jag kontrollerar även riktigheten i svaret.
Begrepp
Visar, använder och förstår de matematiska begreppen som hör till kapitlet.
Till exempel: överslagsräkning, division, multiplikation, addition, problemlösningsmetoder, ungefär lika med, subtraktion
Jag kan använda begreppen i olika sammanhang och är väl förtrogen med dem.
Metod
Använder flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning. Använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med tal i decimalform. Väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer.
Till exempel metoder för addition, subtraktion, division och multiplikation med decimal tal. 36,2+8,73= 74,3-48,2= 653,7x9= 67,9/3=
Metod
Använder likhetstecknet (=) korrekt vid beräkningar.
Förstår att det ska finnas samma värde på båda sidorna om likhetstecknet.
Metod
Tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck. Formulerar egna problemlösningsuppgifter.
Till exempel skapar frågeställningar som liknar givna exempel. 36/4= 9 Kalle och hans 3 kompisar skall dela på 36 karameller, hur många får de var?
Till exempel skapar egna frågeställningar/problem som går att lösa och löser dem.