👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick-Zack: Skrivrummet åk. 2

Skapad 2021-10-10 15:56 i Östad skola Lerum
Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Som grund i arbetet har vi Zick Zack läsrummet och skrivrummet.
Grundskola 2 Svenska
I arbetet med Zick-Zack: Skrivrummet kommer du att få träna på att läsa och skriva olika typer av texter. Du kommer att arbeta med argumenterande, berättande, instruerande, beskrivande och förklarande texter.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla

Du kommer utveckla din förmåga att:

Skriva olika texttyper.

Läsa olika texttyper och förstå vad de handlar om.

Läsa mellan raderna och vad det innebär.

Samtala, lyssna, diskutera och presentera vad du tänkt och skrivit om.

Kunna använda olika skrivregler så som att skriva med gemener och versaler på rätt sätt samt att använda olika skiljetecken.Undervisning och arbetsformer

Du kommer att: 

Arbeta med Zick-Zack: Skrivrummet

Läsa, prata om och skriva olika typer av texter (argumenterande, berättande, återberättande, instruerande, beskrivande och förklarande texter).

Träna på att återberätta olika läsupplevelser eller händelser från din vardag.

Arbeta i helklass, i par och enskilt.

Bedömning - vad och hur

Läraren kommer att bedöma din förmåga att:


Läsa och förstå olika typer av texter.

Skriva olika typer av texter.

Läsa mellan raderna.

Delta i samtal där du berättar om dina tankar och upplevelser.

Du visar vad du kan genom:

Att vara aktiv och delta  på lektionerna i både skriftligt och muntligt arbete.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3