👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i förskolan

Skapad 2021-10-10 15:46 i Kungsfågeln förskola Flen
Förskola
Redan i tidig ålder ska barns nyfikenhet och intresse över teknik och kontruktion tas tillvara. Därför ska vi i förskolan kontinuerligt utmana barnen i vardagliga tekniska saker men även i deras lek där det finns väldigt mycket som härstammar till teknik och konstruktion.

Innehåll

Nuläge 2021-10- 06

Barnen har visat intresse över våra magnetiska plattor som man kan kombinera i alla möjliga kontruktioner. Barnen leker med dessa plattor och magneter flera gånger om dagen, vilket vi pedagoger ska ta tillvara på och utmana dem i att bygga exempelvis efter ritningar. Barnen har även visat intresse över tekniska apparater som behöver ström, exempelvis en dammsugare. Detta gav upphov till denna planering så vi kan följa upp deras intresse och se om barnen utvidgar sitt språkbruk.

Vi kommer att introducera tekniska apparater på vissa samlingar, i syfte att få barnen att  prova apparaterna, reflektera över dem för att utveckla både kunskaper kring dessa samt ett utvecklat ordförråd. Vi kommer att prata om vilken teknik det finns på förskolans gård och fortsätta att ge dem utrymme att konstruera med olika tekniker såväl i leken som i undervisningen.

 

    

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18