👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsåskådningar och sekter

Skapad 2021-10-10 17:38 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Religionskunskap
Under detta moment kommer ni fördjupa era kunskaper om olika livsåskådningar med sektliknande drag samt rena sekter.

Uppgifter

 • Livsåskådningar och sekter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
  Rel  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.
  Rel  -

Matriser

Rel
Livsåskådningar och sekter

Källkritik

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några livsåskådningar.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några livsåskådningar
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några livsåskådningar
Ny aspekt
samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden
samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Ny aspekt
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv
Ny aspekt
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser
Ny aspekt
Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund