👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2021-10-10 18:15 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Ordet algebra är arabiskt. Det betyder ”återförening” eller ”koppling” och kallas ibland lite slarvigt för bokstavsräkning. Enkelt sagt kan man säga att man använder bokstäver istället för tal för att kunna skriva en uträkning eller ett uttryck för att man inte känner till alla tal. Vill du lära dig mer så följ med in i algebrans mystiska värld.

Innehåll

Syfte

När du jobbar med arbetsområdet Algebra ska du utveckla din förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Du kommer även använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Du kommer även utveckla din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Du utvecklar också din förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Målet med undervisningen är att du ska:

 • förstå likhetstecknets betydelse
 • kunna teckna enkla algebraiska utryck och ekvationer
 • kunna lösa enkla ekvationer
 • kunna konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster
 • kunna använda vanligt förekommande ord och begrepp inom området algebra

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om vad algebra är och vad som ingår i begreppet. Du kommer att få jobba med uppgifter som tränar din förmåga att lösa likheter på Nomp. På Nomp och i matteboken kommer du jobba med ekvationer. Du kommer även få jobba med att konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster, både praktiskt och teoretiskt. 

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6