👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-experiment Hur gör man egen magisk vätska?

Skapad 2021-10-10 20:09 i Knekten förskola Flen
Förskola
Varför blir vätskan hård ibland och följsam vid andra tillfällen?

Innehåll

Vilken grupp:

Experimentet görs tillsammans med Grå gruppen och Röda gruppen var för sig på eftermiddagen efter högläsningen.

 

Datum för aktivitet:

11/10 och 12/10 2021

 

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 

Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

De flesta barnen tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig att ställa hypoteser.

- Hur man kan experimentera med vatten och majsstärkelse och varför.
Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag berättar innan att vi ska göra ett experiment tillsammans och att de måste hjälpa mig att komma ihåg hur vi gör så att vi kan berätta för andra.

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Vi sitter vid bordet i grå rummet.

- Jag tar fram en flaska med vatten och maizenapaketet.

- Vi mäter tillsammans upp dubbelt så mycket vatten som majsstärkelse och häller i en grund pajform.

- Jag visar barnen vad man kan göra med blandningen genom att göra en boll som jag sedan låter flyta ut, jag blandar vätskan sakta och visar vad som händer när jag knackar fort.

- Till sist får de svara på varför de tror att det går att göra bollar och varför den flyter ut när man inte längre knådar.

- Jag frågar också varför de tror att man kan sticka ner fingrarna sakta men inte när man slår fort.

- Jag berättar att det kallas icke newtonsk blandning och att i blandningen finns majsstärkelse som inte blandat sig med vattnet. När man gör något långsamt så hinner de flytta på sig men om man gör snabbt så ligger de kvar. Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag berättar för barnen att man lär sig många saker varje dag och frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig om det här experimentet. Vad var det som hände och varför hände det?

Material som behövs:

Maizena, flaska med vatten, decilitermått, pajform, varsin djup tallrik.

 

 

  
Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18