👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 1b Årsplanering

Skapad 2021-10-10 19:34 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Naturkunskap
Naturkunskap är ett ämne som innehåller kombinationer av de olika NO ämnena i grundskolan. Ni kommer att använda mycket av de kunskaper du fick då och sätta dem i ett sammanhang som är kopplat till samhället.

Innehåll

Naturkunskap 1b är en 100p kurs som ger dig möjlighet att kunna läsa vidare till Naturkunskap 2.

Kursen är indelad i fyra block vilket är fördelat över året på följande sätt.

Vecka/ mån                 Block            Kursinnehåll       

135-145/ aug-nov             1                Naturvetenskap - Vad är det?   Naturvetenskapligt arbetssätt och verktyg.

145-204/ nov-jan              2                Hållbar utveckling.  Globala målen och arbetet med vår miljö för framtiden.

204-212/ jan-mars            3                Celler & gener.   Organismers uppbyggnad och funktion. Proteinssynteser.

212-221/ mars-maj           4                Livsstil & häsla.  Livets uppväxt, mat, träning, nerver/hormoner, droger, livsstil.

Matriser

Nak
Naturkunskap 1b Årsplanering

Början
Inledning av kapitel Skapa förståelse för uppgifter och uppfatta planeringen, Ev. skapa arbetsgrupper
Mitten
Fortlöpande genomgångar och uppgifter iform av quiz och enskilda eller grupparbeten för inlämning.
Slutet
Tiden för inlämningar når sitt slut. Små seminarium för diskussioner kring vad vi gått igenom. Utvärdering av kapitlet. Ett slutquiz
Naturvetenskapligt - Vad är det?
1. Arbetssätt 2. Verktygslåda
  • Nak  -
  • Nak  -
  • Nak  -
Hållbar utveckling
3. Jordens energiflöde 4. Biosfären 5. Samhällets energi 6. Vår livsstil och miljö 7. På väg till hållbart samhälle
  • Nak  -
  • Nak  -
Celler & Gener
8. Cellen 9. Genetik 10. Genteknik
  • Nak  -
Livsstil & Hälsa
11. Livet olika skeden 12. Maten 13. Träning och rörelse 14. Nervsystem och hormoner 15. Droger 16. Livsstil, trender och påverkan
  • Nak  -
  • Nak  -