👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1900 talet historia 9e ht21

Skapad 2021-10-11 08:23 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Tema 1900 tal. Vi läser historia om 1900 talet och utgår från de två stora krigen, dess orsaker och konsekvenser. Två världskrig ofattbara ca 70 miljoner människor döda. Hur kunde det hända? Vilka förutsättningar och åsikter var orsak och drivkraft till detta? Vad krävs för att en grupp människor målmedvetet och organiserat anstränger sig till det yttersta för att döda många andra människor. Vilka följder har vi levt med och lever med av dessa fruktansvärda krig? Dessa ”stora frågor” arbetar vi med och de återkommer på provet i slutet av arbetsområdet.

Innehåll

                                                                                

Tema 1900 tal.

Vi läser historia om 1900 talet och utgår från de två stora krigen, dess orsaker och konsekvenser. Två världskrig ofattbara ca 70 miljoner människor döda. Hur kunde det hända? Vilka förutsättningar och åsikter var orsak och drivkraft till detta? Vad krävs för att en grupp människor målmedvetet och organiserat anstränger sig till det yttersta för att döda många andra människor. Vilka följder har vi levt med och lever med av dessa fruktansvärda krig? Dessa ”stora frågor” arbetar vi med och de återkommer på provet i slutet av arbetsområdet.

Tid: v33-v.45

Material:

Historieboken s193-220 + 221-227 + 231-240 + 244-257. Stenciler och Häften bla “brev till min dotter”. Undervisningsfilmer samt ibland valda delar ur andra läromedel med fördjupande text. Anteckningar

 

Arbetssätt:

Föreläsning och anteckningar. Studier i lärobok och häften och andra böcker. Arbetsblad och värderingsövningar samt film.

 

Uppgifter:     

     Ett läxförhör v.37  på första världskriget och delar av mellankrigstiden          

     Ett prov på hela området v.45        

     Värderingsövningar och filmdiskussioner/uppgifter

     Mindre grupparbeten

     Efterkrigstiden - kort fördjupning och källkritik. Släktforskning.

 

Centralt innehåll

     Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

     Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra             delar av världen.

     De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

     Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

 

Att kunna

     Första världskriget - orsaker - händelse - konsekvenser.

     Andra världskriget – orsaker - händelse (Axelmakternas uppgång och fall är bra att utgå ifrån) - viss konsekvens.

     Ideologin nazismen - vad man tänkte och tyckte och vad det ledde till.

     Förintelsen – vad det var, hur det gick till, hur det var möjligt

     Efterkrigstiden - hur världen såg ut efter andra världskriget och präglades av andra världskrigen

 

 

 

 

 

Kunskapskrav                                                  

för betyget E

     Du har grundläggande                       kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.                         

     Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och   handlingar.

      Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

     Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

     I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett i             huvudsak fungerande sätt.

för betyget C

     Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.                 

     Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.      

     Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och                   levnadsvillkor             och beskriver då förhållandevis                    komplexa samband mellan olika tidsperioder.             

     Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med    utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.       

     I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

för betyget A

     Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.                          

     Du visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och   handlingar.    

     Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.     

      Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.       

     I studier av historiska                        förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.