👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listening Comprehension åk 5

Skapad 2021-10-11 08:37 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 5 Engelska
I detta område övar du på din hörförståelse. Vi kommer göra det genom att arbeta med olika sånger, "Newsreel Easy" och "British Council" hörförståelse på olika nivåer.

Innehåll

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl ni har förstått handlingen
 • Hur ni detaljerat ni kan kommentera och reflektera handlingen
 • Hur ni kommenterar och reflekterar kring kulturella företeelser
 • Vad ni använder för strategier för att förstå tal

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6

Matriser

En
Listening

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstår
Förstår och kan redogöra för det som sägs i tydligt talad engelska.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag uppfattar det viktigaste av det som sägs och återberättar i grova drag.
Jag återberättar det viktigaste och några tydliga detaljer i det som sägs. Och kan svara på några frågor om det jag har hört.
Jag kan återberätta mycket av det som sägs. Och kan svara ganska detaljerat på olika frågor om det jag har hört.
Följer instruktioner
Förstår och föjer munliga instruktioner.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Följer instruktioner med godtagbart resultat.
Följer instruktioner ganska väl.
Följer instruktioner med gott resultat.
Använder strategier
Använder strategier för att lyssna sig till viktig information.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Lyssnar efter nyckelord.
Lyssnar efter nyckelord samt gör goda gissningar av ords betydelse.
Lyssnar efter nyckelord, och gissar ords betydelse utifrån vad som är rimligt i sammanhanget.