👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagspel - Basket

Skapad 2021-10-11 09:05 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 5 Idrott och hälsa
Vi kommer under veckorna 41 och 42 att arbeta inom området lagspel - basket. Vi kommer att fokusera på rörelse, teknik, spelförståelse samt samarbete / passningsspel.

Innehåll

Planering

 

1. Syfte och långsiktigt mål

Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

I Basket lär du dig komplexa rörelser så som springa, kasta, fånga, studsa, skjuta och hoppa. Du tränar även ditt sociala samspel med andra elever. Din samarbetsförmåga kommer att prövas samt din sida av att visa respekt för lagkamrater och klasskamrater. Du kommer att:

 • träna motorisk förmåga (kasta, fånga, springa öga/handkoordination). 
 • träna din kondition
 • öva din teknik i de olika spelen
 • få ökad spelförståelse och taktisk förståelse
 • förstå betydelsen av att ha ett bra lagspel och varje spelares roll i laget
 • kunna förutse eventuella risker i spelet och förebygga dessa

 

2. Centralt innehåll

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

 

3. Kunskapskrav

Du kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor.

 • Kunskaper om vilka regler som gäller i lagspel basket.
 • Förmågan att delta i ett lagspel.
 • Kunskaper om vad som krävs för att utveckla ett lagspel.
 • Förmåga att utföra tekniska moment som passar, skott etc.

Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.

Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

 

4. Moment/period

Vi kommer under veckorna 41 och 42 att arbeta inom området lagspel - basketboll. Vi kommer att fokusera på rörelse, teknik, spelförståelse samt samarbete / passningsspel.

 

5. Undervisning samt arbetssätt

Vi kommer att genomföra övningar, lekar och spel där man måste dribbla, kasta, studsa, sikta, hoppa, springa, passa och samarbeta.

Vi kommer att öva på:

 • Dribbla
 • Skott
 • Passningar
 • Följa regler 
 • Förstå regler
 • Spelförståelse
 • Positioner
 • Samarbete
 • Passningsspel
 • Teknik

 

6. Digitala verktyg


 

7. Bedömningssituationer samt elevens medverkande

Formativ bedömning sker fortlöpande under undervisningen.

En summativ bedömning utifrån kunskapskraven (Lgr 11) sker i slutet av terminen. 

 

8. Utvärdering och återkoppling

Utvärdering och återkoppling sker efter avslutat moment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6