👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling kommunikation

Skapad 2021-10-11 09:16 i Sär Träningsskola Sandviken
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
En gång i veckan i samlingen kommer du bli erbjuden att delta i en ramsa och två sånger. Sångerna och ramsorna är kopplade till aktuell årstid.

Innehåll

Konkretisering av syfte

Du ska med hjälp av ramsa och sånger uppleva och få möjlighet att utveckla ditt språk.

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

 • En gång i veckan i samlingen genomför vi tillsammans en ramsa och två sånger.
 • Sångerna och ramsan är kopplad till aktuell årstid.
 • Vi använder oss av olika kommunikations verktyg tex kroppsspråk, tecken, tal och rörelsen.

 

All personal som deltar på lektionerna har i uppgift att stötta och uppmuntra eleverna i sitt lärande.

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer under samlingen.

Bedömningskriterier deltagit, arbeta med stöd och arbetat självständigt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6