👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Litteraturhistoria v.42

Skapad 2021-10-11 09:42 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Denna vecka så ska vi titta på vilken litteratur som aldrig går ur tiden, klassiker. Ni kommer att bekanta er med litterära verk från antiken fram till 2000-talet och lära om litteraturen som var tongivande under dessa åtta epoker. Vi titta även på hur samhället påverkade litteraturen och dess författare. Ni kommer att bli experter på varsin epok i grupper och kommer att redovisa den inför klassen. Dessutom så kommer du redovisa ditt klassikerval genom att svara på individuella frågor om din bok.

Innehåll

Litteraturhistoria 

 

 

Den här veckan kommer du att få bekanta dig med vår västerländska litteraturhistorias olika epoker, från Antiken till vår tid. Du har redan blivit tilldelad en grupp och en epok som du ska arbeta med

under veckan. Ni har läst klassiker från epoken som ni ska diskutera och presentera både muntligt och skriftligt. Vi avslutar eventuellt veckan med att se en filmatisering av en klassiker som ni väljer. 

 

 

Bedömning: 

·   Skriftlig individuell presentation av din klassiker (kunskapskrav: sammanfatta text, tolka budskap i text och koppla texten till upphovsman och epok) 

·   Redovisa en epok (kunskapskrav: hantera källor, förstärka text med estetiska uttryck) 

 

Måndag: 

Kort intro om litteraturhistoria

Kollaborativt lärande: tidslinjen 

Veckans planering med uppgifter 

Läsa s. 7-12,19-22 i läroboken “Svenska för dig, Litteraturhistoria”. 

PP Litteraturhistoria:. Anteckna. 

 

Tisdag: 

PP Litteraturhistoria: Vi fortsätter att lära oss om olika epoker och trender i litteratur. Anteckna. 

 

Grupparbete: Genomgång av uppgiften med sammanställning av skolans digitala resurser (se nedan) - Uppgiftsbeskrivningen ligger sist i PP Litteraturhistoria.

Börja läs om er epok och välj redovisningsform mellan film eller bildspel 

Redovisningen ska vara ca cirka 7 minuter lång . 1 minut filmklipp samt 1 minut uppläsning av litterär text som tillhör epok.

Redovisningen skall också innehålla källor och resonemang om dessa.

 

 Onsdag:  

Grupparbete: Diskutera era klassiker utifrån frågor i gruppen. Välj stycke att läsa upp med motivering och koppling till författare och samhälle. 

Grupparbete: Läs om er epok. Förbered redovisning. 

 

 

Torsdag: 

Individuell skriftlig presentation av klassiker.  

 

Grupparbete: läs om er epok och förbered redovisning.

 

 

Fredag:

Grupparbete: Förbered redovisningen 

Redovisa er epok inför klassen (8st grupper  x 10 min (detta är inklusive förberedelse av teknik) 

Utvärdera veckan: vad har vi lärt oss?

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Power Point Litteraturhistoria

Matriser

Sv
Svenska år 9

Rubrik 1

Ej godkänt
E
C
A
Tolka och resonera om budskap
Insats krävs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra väl utvecklande och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Insats krävs
Eleven kan också föra enklare resonemang om verket med koppling till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklande och nyanserande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Söka välja ut och sammanställa
Insats krävs
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Insats krävs
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.