👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debate

Skapad 2021-10-11 10:01 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
A debate is a formal discussion in which two teams argue on opposite sides of an issue. In short, it is an argument with rules. In UK and North America, many schools have their own debate teams. Debate teams can even compete in national and international debate competitions!

Innehåll

 
Knowing how to summarize information and deliver it to an audience in a short amount of time are skills that will benefit you throughout your lives - in job interviews, work meetings and presentations, and anywhere you will need to present your point of view.  Being able to express yourself will also gain the respect of the people you meet in your life, both in career and non-work related instances.  The debates will be held during week 43/45.
 
How the debate works: 

Topic

You will work in teams of three. Each team will be assigned a topic (subject) and a position (for/against).

Research & creating arguments 

Each team will research facts about the subject they were assigned. You will complete a graphic organizer with facts about the topic you are researching. 

Using your research as a tool, you will then create your arguments.

The arguments in your debate should include Point, Explanation & Example (we will discuss this more as we prepare for the debate). 

An important part of a debate is to guess what the other team might say. You will also create some possible arguments that the opposing team could use. 

During the debate

During the debate, each team will have 4 minutes to present their arguments. (2 members)

You will then have 5 minutes to prepare  a rebuttal (motbevis) and summary for their argument. 

Each team will then have 2 minutes to present their rebuttal and summary. (1 member)

The rest of the class will watch the debate and record their scores for each team. 

After the debate 

After the debate you will write a reflection on how you think you did. Did you work your hardest? What was the most difficult part? What was the easiest part? What could you do better next time? You will also evaluate the other members of your team.  To what extent did they participate in this group assignment?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
En - Debate

F
E
C
A
Förmåga att välja och använda texter från olika medier
Eleven har inte nått målet än
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och inter- aktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att formulera sig muntligt
Eleven har inte nått målet än
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven formulerar sig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att uttrycka sig muntligt
Eleven har inte nått målet än
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
-
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.