👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 2021

Skapad 2021-10-11 10:33 i Norrgärdsskolan Södra Norrtälje
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer under höstterminen att jobba med olika böcker och olika sätt att skriva. Att kunna läsa egna böcker men även lyssna på högläsning ger glädje och nya tankar. Du kommer även få diskutera och lyfta fram dina egna tankar och funderingar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka HT-21

 

Förmågor och övergripande mål och riktlinjer

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

 

Vad ska jag lära mig? 

Utveckla läsningen och läsa olika sorters texter med flyt och förståelse. 

Reflektera över vad du läst och kunna berätta om det.

Kunna skriva en berättande text med röd tråd och meningar.

Kunna skriva en faktatext utifrån en tankekarta.

Kunna stava vanligt förekommande ord.

Kunna framföra egna tankar och idéer.

 

Hur ska jag visa det? 

Du kommer visa dina kunskaper under arbetets gång. Vi kommer titta på olika texter för att se framsteg och utveckling. Vi kommer genomföra LUS och skolverkets bedömningsstöd i svenska.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Vi kommer att jobba med boken Nyckeln till skatten och titta på svåra ord samt lästräna i den både i skolan och hemma. Vi kommer genomföra gemensamma boksamtal.
 • Vi kommer ha ett intensivt läsprojekt under 5 veckor där du kommer att läsa varje dag, både tyst för dig själv och högt för en kompis.
 • Egen läsning, både med och utan frågor till.
 • Jobba med olika texter i läsförståelseboken samt göra skrivuppgifter till, t.ex instruktion, brev och sagor.
 • Skriva en längre berättelse i fem kapitel med hjälp av stödfrågor för att fördjupa innehållet.
 • Träna på att skriva mer innehållsrika berättelser och ge varandra respons på skrivande. Använda checklista för att utveckla sin egen text.
 • Lyssna på högläsning och diskutera innehållet.
 • Titta på lilla aktuellt skola och gemensamt diskutera innehållet.
 • Jobba med stavning på olika sätt.
 • Skriva för hand och på iPaden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3