👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husmusen v41.1

Skapad 2021-10-11 10:14 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi fortsätter med begreppen på,under,bakom,framför,i och bredvid. Färg vi strävar efter att barnen ska kunna namnge och känna igen färgerna grundfärgerna men också antalsprincipen, att vi stävar efter att barnen får en förståelse med sambandet mellan siffra och antal.

 

 

Syfte:De äldre: Barnen ska få en förståelse för att använda rätt begrepp vid rätt tillfälle,Barnen utmanas i antalsprincipen vilket innebär att barnen får kunskapen att kunna para ihop föremålet med rätt räkneord 1-3.

Färg: Att upptäcka när vi använder grundfärgerna skapar det nya färger om de blandas

De yngre: Utmana barnen i antalsprincipen 1-2 genom sånger och ramsor men även visa siffan 1-2 och lägga rätta antal vid siffran samt barnen ska få en förståelse för grundfärgerna och känna igen dem. 

 

 

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.