👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7C Fy plan v 36-43

Skapad 2021-10-11 10:23 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola F
Planering för 7C fysik avsnitt Krafter, tyngd, massa, tid mm

Innehåll

Planering fysik åk 7 ht 21 nr2

 

Densitet, krafter, rörelse 

Långsiktiga mål / Syfte: 

Lärandemål / Centralt innehåll: 

 •  Kunna räkna ut volymen på ett rätblock(regelbunden) och oregelbunden(sten). 

 •  Kunna ta reda på massan på föremålet. 

 •  Kunna räkna ut densitet på ett föremål Densiteten = Massa/Volym. 

 • Kunna räkna ut vridmoment på enarmad och tvåarmad hävstång. 

 • Kunna räkna ut medelfarten på en bilist. 

 •  Känna skillnaden mellan likformig och accelererad/retarderad rörelse. 

 •  Känna till skillnaden mellan massa och tyngd. 

 • Känna till tröghet och tröghetslag och vad acceleration och retardation betyder. 

 • Känna till friktion, rullfriktion samt gnidfriktion och dessa skillnaden. 

 •  Kunna räkna ut hur många Newton det går på ett visst antal kg (1 kg motsvarar 10 N kraft på Jorden). 

 •  Känna till vad som menas med fritt fall och varför en rymdraket faller fritt runt jorden utan att landa på den. Rymdraket faller så fort att eftersom jorden kröker under racketen så faller den aldrig ner. 

 •  Känna till ordet stödyta och förstå varför ett föremål står stabilt. 

 •  Förstå vad som menas tyngdpunkten, stabilt, labilt, obestämt. 

  

 

Undervisningen 

 • Laborationer, demonstration med teorigenomgånger, 

 • Lärarledda genomgångar 

 • Hemläxor, studieuppgifter 

  

Underlag för bedömning 

 • Redovisning (Din redovisning ske genom dina delaktigheter på lektioner och ev läxförhör, diskussioner i grupp, teoretiska prov samt genomförande av laborationsrapportinlämning.  

 

 

 

VIKTIGA   BEGREPP

  Materia Massa   Volym       Densitet  

  Kraft    Tyngd   Gravitation Tyngdkraft   

Rörelse    Tröghet  Hastighet Medelfart 
Pass

Moment

Lämpliga studieuppgifter

Läs i boken sidor

1 hel

V 36 eller 

Dela ut läromedel, boklån, planering, Skolverkets styrdokument vad är Fysik?

Genomgång materia, massa, area, volym och ev densitet

1 till 9. 14, 16, 17, 18 och 19

2,3 och 5 + ev sid 8 om densitet

2 halv

Labbrapport hur skriver man det?

Labb 1 mäta volym av en sten

Börja skriva en labbrapport

20, 21, 22, 23

5

3 halv

Labbrapport hur skriver man det?

Labb 1 mäta volym av en sten

Börja skriva en labbrapport

20, 21, 22, 23

5

4 hel

v 37

Ytspänning, densitet och beräkningar, materia oförstörbart

39, 41 till 48

8-9

5 halv

Laboration 2+ 3  mäta densitet  av olika ämnen och vätskor. Börja skriva labbrapport

51 till 55

8-9

6 halv

Laboration 2+ 3  mäta densitet  av olika ämnen och vätskor. Börja skriva labbrapport

51 till 55

8-9

7 hel

v 38+39

Krafter, tyngd, mätning av krafter, hur krafter verkar. Labbrapport skrivande

56 -71

23-25

8 halv

tyngdpunkt, stabilitet, stödyta, hävstänger + ev vridmoment

72 till 80

26-27

9 halv

tyngdpunkt, stabilitet, stödyta, hävstänger + ev vridmoment

72 till 80 a

26-27

10 hel

v 40

Vridmoment, enarmad hävarm, två armad hävarm, olika typer av friktion

80 b till 89

28-29

11 halv

Stabilitet och Stödyta. Labb 18 när välter lådan? Labbrapport skrivande

73 till 75 samt 79

26,27

12 halv

Stabilitet och Stödyta. Labb 18 när välter lådan? Labbrapport skrivande

73 till 75 sam 79

26, 27

13 hel

v 41

Mer om friktion, vattenplaning, tid och rörelse, hastiget, beräkna hastighet, acceleration

90 till 92 ,93 till 100

30, 40 , 41

14 halv 

labb 20 a+ b Hävstång enarmad samt två armad

80 b till 87

27 (från hävstänger) till  28

15 halv

Labb 20 a+ b Hävstång enarmad samt två armad

80 b till 87

27 (från hävstänger) till  28

16 hel 

v 42

Tröghet och fritt fall samt mer om hastighet

113, 115, 116, 117 uppgifter om tröghet

101 till 112 uppgifter om hastighet

42-43

17 halv

Jobba med uppgifter tröghet, fritt fall och hastiget- Repetion/frågestund

113, 115, 116, 117 uppgifter om tröghet

101 till 112 uppgifter om hastighet

42-43

18 halv

Jobba med uppgifter tröghet, fritt fall och hastiget- Repetion/frågestund

113, 115, 116, 117 uppgifter om tröghet

101 till 112 uppgifter om hastighet

42-43

19 hel

v 43 ons

Prov  

   

 

Läsanvisningar:

Läs sid 2-3, 4-5, 8-9, 23-30, 40-43

 

Titta gärna på sammanfattningar sid 9, 30 och 43

 

Studieuppgifter:

Uppgifterna är uppdelade i olika svårigetsgrader och det markeras med olika färger. 

Svart färg = E-nivå

Blå färg = C-nivå

Rödfärg = A-nivå

 

Lämpliga Studieppgifter som kan göras se tabellen ovan. Observera att en del uppgifter i boken utgår.


Labbrapporter:

 

Kan skrivas och mailas till: henrik.wolff@edu.stockholm.se.  Alla labbar kommer du/ni inte att behöva skriva labbrapport till. Jag kommer att säga till när du ska skriva labbrapport och när du inte skall göra det.