👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konferens 2

Skapad 2021-10-11 10:35 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasieskola Konferens och evenemang
Konferens 2 att ha förståelse för mötesindustrins utveckling och om olika typer av konferenser och evenemang samt om vilka aktörer som finns och vad de kan erbjuda. Ni skall ha förmåga att boka, planera, administrera och organisera olika arrangemang utifrån kundbehov och ur ekonomiska aspekter. Ni skall utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt samt kunna hantera modern teknisk utrustning. Dessutom kunna samarbeta och kommunicera med andra samt att anpassa sitt språk efter situationen.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika konferensanläggningar samt deras olika utbud av lokaler, faciliteter och service.
 • Presentation, visning och marknadsföring av anläggningens utbud.
 • Samarbete med externa företag, till exempel vad gäller teknik, säkerhet, aktiviteter eller övriga kringarrangemang.
 • Lönsamhetsberäkning, prisoptimering och prissättning av anläggningens lokaler och tjänster.
 • Planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av olika konferensarrangemang.
 • Bokningssystem för konferens.
 • Alternativa möbleringsformer, deras syfte och funktion samt iordningställande av lokaler efter direktiv, till exempel pm eller checklista.
 • Kommunikation och samverkan mellan avdelningarna för avstämning och utbyte av information inför och under arrangemang.
 • Välkomnande av kursledare, genomgång av säkerhetsrutiner och dagens program samt erbjudande om teknisk support.
 • Hantering av positiva och negativa kundreaktioner.
 • Hantering av förekommande teknisk konferensutrustning.
 • Arbetsmiljö och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Kundens säkerhet och integritet.
 • Handlings- och utrymningsplan vid brand, hot och fara.
 • Service och bemötande av olika målgrupper samt deras skiftande behov i olika situationer.
 • Logistik och effektivitet i arbetet samt kommunikation mellan avdelningarna.
 • Metoder för dokumentation och uppföljning.

Uppgifter

 • Praktisk konferensuppgift