👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse 40.1

Skapad 2021-10-11 10:32 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi fortsätter med begreppen på, under, bakom ,framför, i och bredvid. Vi strävar efter att barnen ska kunna namnge och känna igen färgerna grundfärgerna men också antalsprincipen, att vi strävar efter att barnen får en förståelse med sambandet mellan siffra och antal.

 

 

Syfte:De äldre barnen ska få en förståelse för att använda rätt begrepp vid rätt tillfälle. Barnen utmanas i antalsprincipen, vilket innebär att barnen får kunskapen att kunna para ihop föremålet med rätt räkneord 1 till 3.

Färg Att upptäcka när vi använder grundfärgerna skapar de nya färger om de blandar.

De yngre barnen utmanar vi antalsprincipen 1-2 genom sång och ramsor. 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.