👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar och spel

Skapad 2021-10-11 10:43 i Kristinebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du har säkert lekt lekar ända sedan du lärde dig att gå. Ju större du har blivit, desto mer utvecklade har lekarna också blivit. Så småningom har du kanske börjat med något spel eller någon idrott i en förening. När lekarna utvecklas, och kanske också blir till spel och idrotter, behöver du lära dig att anpassa dina rörelser efter nya förhållanden.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Som en del i att du skall få möjlighet att utveckla din allsidiga fysiska förmåga ska du bland annat få möjlighet att utveckla:

 • glädjen i att röra på dig

 • en god kroppsuppfattning

 • din förmåga att följa regler i olika lekar, spel och idrotter

 • din rörelseförmåga

 • din samarbetsförmåga

 • din förmåga att visa respekt och ta hänsyn till dina med- och motspelare

 • din förmåga att utföra rörelser på ett säkert sätt

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att arbeta individuellt, i par, mindre grupper samt i helklass.  

 • Vi prövar olika lekar där moment som kasta och växla roller finns med

 • Vi lär oss skillnaden mellan att spela med varandra respektive mot varandra i olika spel

 • du får träna din finmotorik som att passa och ta emot en boll/frisbee

Det här ska du kunna efter avslutat arbetsområde

 • Skillnaden mellan att spela med och mot varandra

 • Följa instruktioner i olika lekar och spel

 • Passa en boll/frisbee så att den når en medspelare

 • Ta emot en boll/frisbee från en medspelare

 • Växla roller i strategilekar

 • Ge förslag på enkla förändringar man kan göra i en lek/spel för att få bättre flyt

 • Delta i olika lekar och spel så att aktiviteten når sitt syfte

 • Förklara och visa i leken/spelet hur man förflyttar sig för att vara spelbar 

Hur ska du visa att du har lärt dig

 • Jag bedömer hur du deltar och samspelar med andra under lektionerna

 • Du får visa upp hur du anpassar dina rörelser leken, spelet med bollar/ frisbee

 • Du får visa dina kunskaper i hur du växlar roller i en strategilek

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6