👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer Värden Kaplangården Ugglorna

Skapad 2021-10-11 10:48 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Normer och Värden Kaplangården Ugglorna 2021-2022.

Innehåll

Nuläge

Detta läsår är vi en renodlad 4 års grupp. Eftersom vi har startat upp ett nytt arbetssätt och nya pedagoger med nya barn så har vi arbetat mycket med värdegrund. 

 

Mål

Skapa en trygg grupp och ett acceptabelt klimat. Skapa trygga barn och arbeta med självkänslan hos barnen och deras självförtroende. 

 

Syfte

Vårt syfte är att skapa en trygg och en harmonisk grupp där acceptansen är stor och tillåtande. Vi känner att varje barn får större möjligheter att utvecklas om vi får en bra grundtrygghet vilket vi får genom att arbeta med värdegrundsarbetet. 

Genomförande

Vi har reflekterat och funderat tillsammans kring våra tidigare reflektioner och kommit fram till att det är viktigt med likvärdigt förhållningssätt. Vårt nya arbetssätt är pedagogiskt och värdegrunds anpassat. Vi har arbetat med kompisböckerna kanin och igelkott. Vi samtalar mycket på samlingar och tittar på pedagogiska program ifrån UR - djuren på djuris och Rädda barnen - Stop min kropp. Lyssnat  på värdegrunds böcker ifrån Ugglo. Vi har även delat in barnen i mindre grupper och delat in  lekarna i olika rum för att skapa trygghet och en lugnare miljö. Det bidrar till att alla barnen får komma tilltals och får en stor delaktighet. 

Denna höst ska vi dela upp våra barn i mindre grupper och skapa trygghet i gruppen. Arbeta med färre barn i varje rum för att skapa ett lugn i lekarna.

Dokumentation under lärprocessen

Arbetet kommer dokumenteras i Unikum. 
Förskollärarna delar på dokumentationen. 

Uppföljning

Uppföljning/Utvärderingen skall genomföras i slutet av terminen, och det kommer genomföras utvärderingar under hela terminen, för att arbetet skall ge så bra resultat som det är möjligt.

Utifrån hur arbetet har gått under höst terminen, planerar vi vårterminens arbete.