👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2. De fyra räknesätten

Skapad 2021-10-11 11:02 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 1 i matematikboken Beta. Arbetsområde addition och subtraktion.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar utifrån Matematik Beta - kapitel 2 De fyra räknesätten.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med dessa områden.

 • Addition och subtraktion med tal i decimalform.
 • Multiplikation och division med tal e decimalform.
 • Vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal.
 • Göra jämförelser mellan tal i decimalform.
 • Överslagsräkning.
 • Utföra beräkningar i huvudet och skriftliga räknemetoder med tal i decimalform, med alla fyra räknesätt.
 • Problemlösning, kommunikation och resonemang.

Arbetssätt och undervisning

 • Genomgångar inom de olika arbetsområden.
 • Arbete i boken och med digitala verktyg, Bingel.
 • Eleverna får arbeta enskilt, i par och i grupp.

 

Begrepp

täljare

nämnare 

decimalform

decimaler

entalssiffra

tiotalssiffra

hundratalssiffra

tiondelssiffra

hundradelssiffra

avrunda

överslagsräkning

 

 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6