👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animering & stop motion

Skapad 2021-10-11 11:09 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Digitalt skapande
I denna uppgift ska du skapa en stop motion-animation med hjälp av programmen Adobe Photoshop och Adobe Premiere Pro, alternativt Adobe Premiere Rush. Denna uppgift prövas på E-A-nivå och görs individuellt.

Innehåll

MATERIAL

Presentation - Animering

Presentation - Dramaturgi

PM Animation - följ instruktionerna i denna

Adobe Premiere Pro - spellista på youtube 

Adobe Premiere Rush (om du inte får Adobe Premiere Pro att fungera) - spellista att följa i detta dokument

Animering i Photoshop - spellista på youtube 

Uppgifter

 • PM Animation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg.
  Dig  -
 • Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser.
  Dig  -
 • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner.
  Dig  -
 • Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande.
  Dig  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av program- eller hårdvara.
  Dig  A
 • Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser. I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en välgrundad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av program- eller hårdvara.
  Dig  C
 • Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess. I eget skapande och gestaltande prövar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en enkel jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer i samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara.
  Dig  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dig  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dig  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Dig  E

Matriser

Dig
Digitalt skapande 1

E
C
A
1. SKAPANDEPROCESSER
Kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser.
Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess.
Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser.
2. Skapa med digitala verktyg
Förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg.
I eget skapande och gestaltande prövar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck.
I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck.
I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck
3. KUNSKAPER OM DIGITALA VERKTYG
Kunskaper om digitala verktyg för att skapa och gestalta olika uttryck.
Eleven gör en enkel jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer i samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara.
Eleven gör en välgrundad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av program- eller hårdvara.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av program- eller hårdvara.
4. Samarbetsförmåga
Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront.
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk.
5. Plattformar för samarbete
Ingår ej i Digitalt skapande 1
Ingår ej i Digitalt skapande 1
Ingår ej i Digitalt skapande 1
Ingår ej i Digitalt skapande 1
6. SPRIDNINGSVÄGAR
Kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.
Eleven redogör översiktligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.
Eleven redogör utförligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Dessutom producerar eleven själv i några olika format.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. Dessutom producerar eleven själv i några olika format samt motiverar utförligt och nyanserat sina val av format.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.