👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdskap på resmålet

Skapad 2021-10-11 12:01 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasieskola Aktiviteter och värdskap
I kursen värdskap på resmål kommer ni att få kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom besöksnäringen samt om turismens utveckling. Ni kommer att få kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer. Ni kommer att träna era förmågor att söka, sortera, granska, värdera och presentera information. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

• Organisationsplan, yrkesroller och arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

• Destinationens förutsättningar och resmålets utbud.

• Verksamhet, affärsidé och målgrupp.

• Information och marknadsföring av företagets tjänster eller aktiviteter.

• Val av transportmedel och alternativa vägar att nå resmålet.

• Destinationens förändring beroende på olika säsonger.

• Händelser och aktiviteter som påverkar destinationen.

• Seder och bruk ur ett kulturellt perspektiv.

• Företagskultur, policyer och oskrivna regler.

• Miljöarbete på resmålet.

• Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser.

• Betydelsen av service och effektivitet i arbetet.

• Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i all kommunikation.

• Kommunikation och samverkan såväl inom som mellan olika avdelningar.

Uppgifter

  • Praktiska arbetsuppgifter i Värdskap på resmålet