👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering - micro:bit

Skapad 2021-10-11 12:23 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Programmering med micor:bit
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi lever idag i ett digitaliserat samhälle som ständigt utvecklas. Programmering är en del av det digitaliserade samhället som är viktig att förstå. I framtiden kommer det också att behövas många programmerare så därför att det bra att du får prova på det i skolan ifall det är något som du skulle vilja arbeta med i framtiden.

Innehåll

Mål med undervisningen.

Du ska lära dig blockprogrammering med hjälp av "Hour of code" och micro:bit. 
Du ska öva dig i att skriva programmet så effektivt som möjligt. (Med få rader)


Så här ska vi arbeta

Vi kommer att börja med att lära oss vad blockprogrammering är med hjälp av självstudiematerialet "Hour of code" som finns på websidan "https://code.org/".
Vi kommer sedan att fortsätta med att programmera en micro:bit, för att få den att utföra vissa saker. 
Programmeringsverktyget finns på "https://makecode.microbit.org/" 

Det här ska bedömas:

Hur du väl genomför arbetet när du programmerar samt hur din kodning i programmen ser ut. 

Hur du får visa vad du kan:

Under lektionerna när du gör egen kod och avslutningsuppgiften när du programmerar din micro:bit. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Programmering - micro:bit

E
C
A
Genomföra arbeten
Du gör enkla koder genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utformar enkla programmeringar.
Du gör enkla koder genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utformar utvecklade programmeringar.
Du gör enkla koder genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utformar välutvecklade programmeringar.
Formulera och välja alternativ
När du programmerar så bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
När du programmerar så formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
När du programmerar så formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.