👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA, STN, Multiplikation v.41-v.43

Skapad 2021-10-11 12:36 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vad ska vi arbeta med? Under veckorna 41-43 kommer vi att arbeta vidare med multiplikation. Vi kommer att arbeta med multiplikationstabellerna, multiplikation med uppställning samt multiplikation med 10 och 100.

Innehåll

Vad ska du lära dig? När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:
 • multiplikationstabellerna.
 • göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter genom att använda huvudräkning och enkla prioriteringsregler.
 • förstå frågan i en textuppgift och lösa uppgiften med ett matematiskt uttryck.
 • tolka skriftlig information med matematiskt innehåll och visa hur du tänker med matematikens uttrycksformer.
 • genomföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter med huvudräkning när du multiplicerar med tiotal och hundratal och veta att beräkningar inom ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde. Exempel: 3x7=21, 3x700=2100
 • använda den skriftliga räknemetoden uppställning där du multiplicerar större tal.
 • bedöma resultatets rimlighet vid uppskattning.

Begrepp: 
multiplikation (faktor·faktor = produkt), multiplicera, talsorter, ental, tiotal, hundratal, tusental, minnessiffra och uttryck.

Hur ska vi arbeta? I undervisningen kommer du att få:

 • lärarledda genomgångar.
 • diskutera utifrån EPA-modellen (eget-par-alla).
 • färdighetsträning i Favorit matematik s.54-105
 • egen övning i samband med läxor.
 • träna på hur man skriver i ett räknehäfte, hur man använder linjal, skriver uttryck, räknar ut och svarar med hel mening.

Vad blir du bedömd på? Du visar vad du har lärt dig genom att:

 • vara aktivt deltagande vid genomgångar och då använda matematiska begrepp när du förklarar hur du tänker.
 • genomföra arbetsuppgifter.
 • göra matteläxan hemma så att du kan delta när vi tillsammans går igenom den.
 • genomföra en diagnos i slutet på arbetsområdet samt ett större skriftligt prov efter diagnosen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6