👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPIRITUALS

Skapad 2021-10-11 12:55 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Musik
Hold on just a little while longer, everything is gonna be alright!

Innehåll

Musikhistoria, musikens funktion, musikbegrepp och instrumentkunskap.
Sjunga tillsammans.
Spela ackord, elbas och trumset.

Tidsåtgång:
Troligtvis 5 lektionstillfällen.

Kunskapskrav:
Du kan...
... sjunga tillsammans med andra och följa rytm och toner.
... kompa och byta ackord.
... spela en basstämma med tajming.
... spela en slagverksstämma med tajming.
... anpassa din stämma.
... sjunga/spela med bra teknik och passande karaktär.
... diskutera kring musikens funktion och i vilka situationer musiken användes/används.
... nämna musikens karaktärsdrag.

Lektion 1 PRESENTATION MUSIKSTIL 
1) Genomgång av karaktärsdrag och musikens funktion (hur musiken påverkade människorna som utövade den).
2) Vem var Ella Sheppard?
3) Vi ser på tre olika versioner av en spiritual och jämför dem med varandra.

 

Lektion 2 SJUNGA + SPELA ACKORD
1) Vi sjunger en spiritual i kör.
2) Ni övar på ackord på piano till samma låt.
 

 

Lektion 3 SJUNGA + SPELA ACKORD 
1) Öva på ackordspel. 

 

Lektion 4 SJUNGA + SPELA ACKORD + ev. ELBAS/TRUMSET 
1) Spela ackord och kompa läraren som sjunger. 
2) Elbas och trumset - gäller de elever som hinner. 

 

Lektion 5 UPPSPEL + SKRIFTLIG UPPGIFT GÄLLANDE MUSIKENS PÅVERKAN
1) Öva. 
2) Uppspel.

3) Arbeta med en skriftlig uppgift som handlar om hur musiken påverkade människorna som utövade den. 

 

 

 

Information:
Låtarna som vi kommer att sjunga och spela finns att lyssna på i vår musikkanal på Teams.
Efter avslutat moment syns ett omdöme i musik här på Unikum. Dessa omdömen uppdateras vid varje avslutat moment.
Alla i klassen kommer inte att hinna spela elbas och trumset till denna musikstil utan det kommer fler chanser då vi fortsätter att jobba med andra musikstilar under terminens gång.
Skulle läraren inte vara närvarande kommer skrivuppgifter att förekomma. Då finns informationen alltid på Teams och på papper som ni får av vikarien.