👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mitt magiska jag"

Skapad 2021-10-11 12:53 i 093251 Förskolan Kastanjebacken Stockholm Norrmalm
Förskola
Projektet kommer handla om barnens utforskande av kroppen, känslor, sinnen och förståelse för sig själva och sin omvärld. Vi vill ge barnen en större förståelse för kroppen och dess funktioner på ett lekfullt sätt. Vi vill även bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

-      Läroplanen

-      Barnkonventionen

 

Syfte:

Vi har sett att barnen på Roten är intresserade av kroppen och dess funktioner. Vi vill skapa en större medvetenhet hos barnen om vad de olika kroppsdelarna heter och vad kroppen mår bra av. Barnen visar även stort intresse för sina egna förmågor och våra olika sinnen vilket vi kommer arbeta vidare med. Vi vill ge barnen förutsättningar att utöka sin självkänsla - känna glädje över att jag är jag!

Alla människor har lika värde och det kommer vara vår utgångspunkt i det här projektet. Vi kommer arbeta med värdegrunden, vilka känslor vi kan ha och hur vi kan agera när vi känner dem. Vi kommer arbeta med hur man kan hantera konflikter samt hur vi kan lyssna på varandra och vara en bra kompis. Vi vill bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

 

Mål:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet”

 

Delmål:

-      Vi vill ge barnen förutsättningar att utöka sin kunskap om kroppens olika delar och dess funktioner.

-      Vi vill ge barnen förutsättningar att utöka sin kunskap om vad kroppen mår bra av.

-      Vi vill ge barnen förutsättningar att utöka sin förståelse om sig själv och sin omvärld.

 

Exempel på litteratur:

-     Kompisböckerna

-     Vem?-böckerna

-     ”Bebbe och fina kroppen”

-     ”Titta in i kroppen”

-     Polyglutt: ”Hurra för Pelle Svanslös”,

-     Djuren på Djuris

-     ”Lilla boken om Stopp min kropp”

-     Samlingsånger: Stopp min kropp (barnkonventionen), huvud axlar knä och tå, fingerramsa

 

Arbetssätt:

Vi kommer arbeta i helgrupp samt i mindre projektgrupper. Vi följer barnens intresse genom projektets gång och skapar olika aktiviteter för barnen utifrån vad de visar intresse för.

 

Exempel på aktiviteter:
-
Låt barnen lägga sig på ett stort papper på golvet och någon ritar av konturen. Sedan kan barnet själv rita dit ögon, näsa, mun, öron osv.

-     Helkroppspussel.

-     Fotografera händer, fötter, armar med äggkamera.

-     Se i spegel. Hur ser jag ut? Vad har jag för färg på ögonen?

-     Måla handavtryck med färg

-     Rita av fötter

-     Göra fotavtryck i sand med våra fötter. Olika eller lika avtryck?

-     Läs böcker om kroppen.

-     Barnen får skapa kikare som man kan se i

-     Lukta på olika dofter

-     Kims lek

-     Vattenlek

-     Samla höstlöv. Sortera i färger. Använd sinnena lukt, känsel, syn och hörsel.

-     Jobba med lera. Hur känns leran? Vad skapar de?

-     Hörselkåpor

-     Dans till musik

-     Hitta ljudet.

-     Se saker med förstoringsglas.

-      Hur är man en bra kompis? (Bamses Kompis-luva)

-      Djuren på Djuris - prata om känslor.

 

Experiment:

-          Gör ett smaktest, låt barnen smaka på sött, salt, surt osv.

-          Gör ett hörseltest, lägg i ett föremål i en låda man inte kan se igenom och skaka på den så får barnen gissa vad som är i lådan.

-          Gör ett känseltest, ta fram olika material och lägg i ett i taget i en tygpåse. Låt barnen stoppa ned handen i påsen och fråga om barnet kan beskriva hur materialet känns.

-          Gör ett lukttest, lägg ned olika kryddor och annat som barnen känner igen i en burk och låt barnen lukta och gissa vad det är.

-          Gör syntest, ta med förstoringsglas ut i naturen och utforska saker på nära håll. Skapa en egen kikare med hjälp av toarullar. De som vill kan testa att ta på sig en ögonbindel och känna sig fram i rummet.