👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PULS Teknik åk 5

Skapad 2021-10-11 14:28 i Långhundra skola Knivsta
Teknik, utgår från puls materialet.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Har du någon gång undrat vad teknik är, nu ska vi ta reda på det! I Puls teknik kommer vi att få läsa om tekniken runt omkring oss. Det handlar bland annat om förpackningar, tekniska system, vindsnurror, ellära och den historiska utvecklingen inom teknik.

Innehåll

Vad ska vi att arbeta med?

Du kommer att få lära dig vad teknik är och hur det används i samhället. Vi kommer att undersöka vilka tekniska saker som finns i skolan och hemma, vi går på teknikjakt! 

Du kommer att lära om viktiga uppfinningar och teknikens historia.

Du kommer att få göra en egen vindsnurra för att visa hur ett vindkraftverk fungerar.

 

Hur kommer vi att arbeta med det?

Vi börjar med att lära oss om tekniken som ämne, vi går igenom vilka tekniska ord som är viktiga att kunna under detta arbete. 

Du kommer att få arbeta i din arbetsbok och öva på att hitta olika tekniska saker i din omgivning.

Vi kommer även att diskutera om det fanns teknik förr i tiden, och om vi kan hitta några tekniska saker från förr idag.

Du kommer att få leta efter tekniska saker i din skola och i ditt hem. 

Du kommer att arbeta själv men även arbeta tillsammans med andra elever. 

Vi kommer på titta på olika filmer och dokumentärer. 

 

 

Bedömning 

Du bedöms kontinuerligt under arbetets gång. 

Jag kommer att bedöma dig hur väl du deltar på lektionen.

Bedömningen sker även enligt bedömningsmatrisen här nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Puls Teknik åk4

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Vad är teknik?
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad teknik är och kan ge ett exempel på en teknisk uppfinning.
Du kan på ett väl strukturerat sätt förklara vad teknik är och och kan ge flera olika exempel på tekniska uppfinningar.
Förvara & bevara
Du kan beskriva vad en behållare är.
Du kan namnen på olika behållare. Du kan urskilja naturliga behållare från konstgjorda behållare. Du kan beskriva och göra reflektioner kring begreppen återanvända, återvinna och bränna.
Bygga & bo
Du vet varför vi bygger hus. Du kan ett tekniskt system som finns i ett hus.
Du vet varför vi bygger hus och varför vi bygger hus på olika platser. Du kan berätta vad isolering är. Du kan flera olika tekniska system och komponenter som finns i ett hus.
Naturkraft
Du kan ge exempel på vindkraft och vattenkraft.
Du vet vad vindkraft och vattenkraft är och du kan förklara hur de fungerar, samt vad de används till.
Teknikens historia
Du kan berätta något om tekniken på stenåldern och vikingatiden
Du kan ge exempel på uppfinningar som användes på stenåldern och vikingatiden. Du kan berätta om betydelsefulla personer inom tekniken. Du kan berätta om någon uppfinnings historia, till exempel papperet-pennan, skrivmaskin-dator, digitala böcker.
Ellära
Du kan ge exempel på vart el används. Du kan något om elsäkerhet.
Du kan ge exempel på vart el används och hur el fungerar. Du kan förklara slutna kretsar. Elsäkerhet. Elektriska uppfinningar.
Transportmedel
Du kan namnge några transportmedel.
Du kan namnge flera olika transportmedel och du kan förklara hur dessa transportmedel drivs.