👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddism

Skapad 2021-10-11 17:12 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi börjar med en introduktion till ämnet religion. Sedan arbetar vi med två av världsreligionerna: hinduism och buddhism. Vi kommer att lära oss fakta om religionerna, jämföra dem och titta på hur samhället och religionen har påverkat varandra m.m.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska förstå vad en livsåskådning är, hur den kan påverka ens identitet.

- du ska få grundläggande kunskaper om de båda religionerna hinduism och buddhism.

- du ska kunna se likheter och skillnader mellan de båda religionerna 

- du ska få en ökad förståelse kring hur religion och samhälle påverkar varandra, samt hur människor påverkas av den tro de har och det samhälle de lever i.

Undervisning

- genomgångar

- Studi-filmer

- läsa i boken

- samtal och diskussioner

 

Examination

- Inlämningsuppgifter - svara på frågor om Livsåskådningar, Hinduismen och Buddhismen

- Prov i grupp - en jämförelse mellan de två religionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduism och buddism

E
C
A
Aspekt 1
Kunskaper om religionen
Du har baskunskaper om hinduism och buddhism. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Ny aspekt
Likheter och skillnader
Du resonerar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Ny aspekt
Samband religion - samhälle
Du kan med enkla samband och till viss del underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Ny aspekt
Livsåskådningar och identitet
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.