👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma1c - Exponentialfunktioner & potensekvationer

Skapad 2021-10-11 17:39 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Matematik
Ma1c - Exponentialfunktioner & potensekvationer

Matriser

Mat
Kunskapskrav Matematik Gymnasiet Kurs 1 och 2

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-Nivå
Begrepp
Beskriva, använda och se samband mellan begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav
Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter både med och utan digitala verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav
Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg
Problemlösning
Kunna lösa problem i olika områden och bedöma resultatens rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav
Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Modellering
Tillämpa och formulera modeller för matematiska uppgifter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.
Resonemang
Kan föra och följa underbyggda resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav
Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.
Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.
Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.
Kommunikation
Uttrycka sig med matematiska symboler och andra representationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt.