👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Alfa Taluppfattning

Skapad 2021-10-11 18:38 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Test Alfa Taluppfattning

Når delar av målet
Når målet
Från bokstäver till siffror, uppgift 1
Skriv med siffror: Fyrahundraåttiofem
Positionssystemet, uppgift 2
Hur mycket är siffran fyra värd? a) 457 b) 5974 c) 4999
Avläsa tallinje, uppgift 3
Vilket tal pekar pilarna på? Vilket tal ligger mitt emellan ....?
Addition, uppgift 4
56 + 30 = 60 + 495= 653+ 60 =
Subtraktion, uppgift 5
58 - 30 = 523- 30 = 448 - 50=
Multiplikation, uppgift 6
7 multiplicerat med 3 = 9 multiplicerat med 7 =
Division, uppgift 7
24/6 = 30/5=
Problemlösning, uppgift 8
Hur mycket är hälften av 18 liter? Hur mycket är en tredjedel av 18 kronor?
Problemlösning, uppgift 9
I en skål ligger 12 kolor. Dessa ska delas lika mellan några barn. Hur många kolor får var och en om det är: a) 3 barn b) 4 barn c) 6 barn
Obekanta tal, uppgift 10
Vilket tal är x? 110 = 60 + x x multiplicerat med 5 = 40
Begrepp, uppgift 11
Vad kallas räknesättet? Vad kallas talen i beräkningen?