👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - taluppfattning åk 1

Skapad 2021-10-11 18:53 i Vallhovskolan Sandviken
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning är obligatoriskt för årskurs 1-3. Denna matris är för åk 1.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning: Åk 1

Taluppfattning, muntliga uppgifter, HT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 25.
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 115.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 3 till 12.
Jag kan räkna från 9 till 20.
Jag kan räkna från 26 till 80.
3. Talraden, nedåt
Jag kan räkna nedåt från 5.
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 20.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 1 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 79 b) 99
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 2 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 50 b) 72
6. Antalskonstans
Jag vet att 6 små föremål är fler än 4 stora föremål och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
7. Subitisera/uppskatta
Jag kan uppfatta 3 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 4 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppfatta 5 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 6 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
8. Namnge tal
Jag vet vad talet heter inom talområdet 1-6.
Jag vet vad talen heter inom talområdet 0-10
Jag vet vad talen heter inom talområdet 11-20. Jag vet vad tiotalen heter inom talområdet 0-100.
9. Fler/färre
Jag vet att 2 fler än 3 är 5. Jag vet att 1 färre än 3 är 2.
Jag vet att 2 fler än 6 är 8. Jag vet att 1 färre än 6 är 5.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16. Jag vet att 3 färre än 13 är 10.
10. Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar på ett sätt.
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar på flera sätt.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
11. Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 4 föremål i två lika stora delar.
Jag kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Jag vet att hälften av 10 är 5.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att dubbelt så mycket som 6 är 12. Jag vet att dubbelt så mycket som 7 är 14.

Taluppfattning, muntliga uppgifter, VT åk 1

I de olika muntliga uppgifterna prövas talraden, talens grannar, att namnge tal, att koppla antal till siffra, minskning/skillnad, uppdelning av tal, begreppen fler/färre och hälften/dubbelt. Även elevens förmåga till antalskonstans samt godtycklig ordning och att uppskatta en mängd (subitizing) prövas.
Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
1. Talraden, ramsräkna
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 100.
Prövas inte på denna nivå.
2. Talraden, räkna uppåt
Jag kan räkna från 9 till 20.
Jag kan räkna från 65 till 40.
Jag kan räkna från 195 till 220.
3. Talraden, räkna nedåt
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 15.
Jag kan räkna nedåt från 71 till 57.
4. Talraden, efter
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 39 b) 76
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 199 b) 217
5. Talraden, före
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 29 b) 34
Jag vet vilket tal som kommer före a) 120 b) 300
6. Stegräkning
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 10 och kan hoppa till 50.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 0 och kan hoppa till 100.
Jag kan räkna 10- steg/ hoppa 10 steg i taget. Jag börjar på 12 och kan hoppa till 62.
7. Antalskonstans
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på denna nivå.
Prövas inte på denna nivå.
8. Uppskattning
Jag vet hur många prickar det är på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 18 är.
9. Minskning
Jag vet att 7-1= 6 och att 7-2= 5
Jag vet att 13-1=12 och att 13-2=11
Jag kan säga en räknehändelse som passar till 15-4. Jag vet att 19-17=2
10. Fler/färre
Jag vet att 2 fler än 6 är 8 och kan förklara hur jag tänker. Jag vet att 1 färre än 6 är 5 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16 och kan förklara hur jag tänker. Jag vet att 3 färre än 13 är 10 och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 7 färre än 15 är 8 och kan förklara hur jag tänker.Jag vet att 8 fler än 15 är 23 och kan förklara hur jag tänker.
11. Uppdelning av tal
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/ högar.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 7-10
Jag kan dela upp tal inom talområdet 11-19.
12. Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål i två delar. Jag vet vad hälften av 10 är.
Jag vet att hälften av 6 är 3. Jag vet att dubbelt så mycket som 5 är 10. Jag vet att dubbelt så mycket som 4 är 8.
Jag vet att hälften av 12 är 6. Jag vet att hälften av 50 är 25. Jag vet att dubbelt så mycket som 100 är 200. Jag vet att dubbelt så mycket som 15 är 30.
13. Skriftliga uppgifter
Efter de muntliga uppgifterna anges vilka skriftliga uppgifter eleven ska genomföra: L, M eller H.
L
M
H

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, VT åk 1

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
1.
Jag kan räkna antal upp till 6.
Jag kan talens grannar 0-20.
Jag kan talens grannar 0-200.
2.
Jag kan talet som kommer efter 1-9.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-20. Exempel: 2 4 6 8 __ __
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-40.
3.
Jag kan räkna antal upp till 5.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-50.
4.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-9.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-250.
5.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-40
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10. Exempel: 7 = 5 + ____
6.
Jag kan göra beräkningar med addition där svaret som högst är 6.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion 0-10. Exempel: ___ - 3 = 5
7.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-10.
8.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition 0-10. Exempel: 2 + _____ = 5
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100.
9.
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-20.