👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AHV Arbetplatsförlagt lärande

Skapad 2021-10-12 13:02 i Sturegymnasiet gy Halmstad
Du utvecklar din: Kunskaper om handel med varor och tjänster. Förmåga att använda material, utrustning och metoder som används inom handel. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom handel på ett serviceinriktat sätt. Du får lära dig olika former av service samt om kommunikationens betydelse i mötet med människor. Du kommer att lära dig om olika råvaror, säker livsmedelshantering
Gymnasiesärskola Godshantering Service och bemötande Handel Inköp och logistik Livsmedels- och näringskunskap Information och kommunikation
Du utvecklar dina kunskaper om arbete inom handelssektorn via din APL-plats i butik. Du kommer att få lära dig att ge god service till kunder, lära dig om säker gods och varuhantering även kopplat till miljö, etik, lagar och regler.

Innehåll

Du utvecklar din: Kunskaper om handel med varor och tjänster. Förmåga att använda material, utrustning och metoder som används inom handel. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom handel på ett serviceinriktat sätt. Du får kunskaper om logistik och varuhantering. Förmåga att använda modern teknik och teknisk utrustning inom området. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom varuhantering på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön. Du får kunskap om livsmedel och säker livsmedelshantering även kopplat till etik och miljöpåverkan. Du får kunskap om olika former av service samt om kommunikationens betydelse i mötet med människor. 

Matriser

Sec Goh Lis Inm Had Inp
APL

HANDEL 1, HADHAN51
E
Medverkar
C
På ett enkelt sätt. På ett delvis ändamålsenligt sätt. Med viss säkerhet.
A
På ett utvecklat sätt. På ett ändamålsenligt sätt. Med säkerhet.
Använda material, utrustning och metoder som används inom handel, så som köra handtruck och vagnar, använda pall vid behov, använda kniv på ett säkert sätt.
Eleven medverkar i att använda material, utrustning och metoder som används inom handel.
Eleven använder material, utrustning och metoder som används inom handel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven använder material, utrustning och metoder som används inom handel på ett ändamålsenligt sätt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom handelssektorn, till exempel påfyllning av varor, frontning, datumkontroller (Fifu), Hålla rent och snyggt.
Eleven medverkar i att använda metoder som används inom handel. Eleven medverkar dessutom i att utföra arbetsmoment inom varuhantering på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
Eleven utför med viss säkerhet arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom varuhantering på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
Eleven utför med säkerhet arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat arbetsmoment inom varuhantering på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.
Serviceinriktat förhållningssätt. Anpassat språk och kommunikation i olika servicesituationer. Anpassat bemötande i olika servicesituationer.
Eleven medverkar i att samtala om service och servicesituationer. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven medverkar också i att bemöta människor i olika servicesituationer.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med viss säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med viss säkerhet människor i olika servicesituationer.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om service och servicesituationer. Eleven utför med säkerhet arbetsmoment på ett serviceinriktat sätt. Eleven bemöter också med säkerhet människor i olika servicesituationer