👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Dari åk:4-6

Skapad 2021-10-12 22:08 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola F Modersmål
Under den här terminen kommer ni att att fortsätta utveckla era kunskaper i det dari språket och uppnå målet. Detta gör du genom att läsa, lyssna, tala, samtala och skriva på dari. Här hittar du en terminsplanering i ämnet modersmål- dari.

Innehåll

  • Inledning:

Modersmålen är viktiga för elevens identitet. Om en elev har ett fullgott modersmål så har han/hon det betydligt lättare att lära sig ett nytt språk. Det är viktigt för att förstå och kunna delta i den kultur du kommer och härstammar ifrån. Modersmålsundervisning i skolan är alltså viktigt och värdefullt för varje person.

Att kunna uttrycka sig väl, läsa och skriva på sitt modersmål gör det också lättare att läsa och skriva bra på svenska. 

Syftet:

Studier i modersmålet syftar till att eleven ska utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådda i olika sammanhang, skapa så bra rutsättningar som möjligt för inlärning av svenska, ge vidgade språkkunskaper till framtidens Sverige och bidra till en god identitetsutveckling för eleven. Förutom att stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet, ska eleven också få mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska ges rutsättningar att utveckla förmågan att:

• Tala och samtala i olika sammanhang
• Läsa och förstå texter
• Skriva för olika syften
• Reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas

Centralt innehåll i årskurs 1-9:

Tala och samtala

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare
• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans
• Uttal, betoning och satsmelodi

Läsa och skriva

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll
• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans
• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

Berättande texter och faktatexter

• Berättande texter och poetiska texter för barn: sagor, bildböcker, rim, skönlitteratur från områden där modersmålet talas
• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas

Kultur och samhälle

• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang
• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, t.ex. bildkonst, musik och arkitektur. 

 

Årskurs 4-6

Vecka

Aktivitet

36

Jag välkomnar eleverna till det nya läsåret

Eleverna berättar och skriver om sommarlovet.

37

Utlämning av uppgifter som ska lämnas in innan terminsavslutningen.

Information och diskussion om uppgifterna

Repetition av bokstäver

38

Läsförståelse (textbok)

Öva på övningarna och svara på frågor i textboken

39

Grammatik (satsdelar)

Läsning av dagbok

Rättning av läxor

40

Läsförståelse

Förklaring av det nya kapitlet och ordförråd. Svara på frågor av kapitlet.

41

Arbeta med uppgifter, gå igenom elevernas svårigheter

42

Afghanistans geografi – area, invånare, grannländer, etc.

Arbeta med uppgifter

43

Motsatser och synonymer 

Läsförståelse av textboken,arbeta med uppgifter

44

Höstlov

45

Berätta om höstlovet

Diktamen, arbeta med uppgifter

46

Jämförelse av svenskans skrivregler och darins.

Öva på skrivning, arbeta med uppgifter

47

Grammatik – adjektiv och adverb (komparation)

Eleverna övar på att skriva brev till varandra

48

 

Skriftligtprov: Uppsats, geografi, ordkunskap och Översättning på svenska och Dari

 

49

 

Inlämning av uppgifter samt muntligt redovisning

Prov:Högläsning av textboken

50

Studiebesök på biblioteket 

Läsförståelse om Nobelpriset(Läslyft), ordförråd, 

51

Skolavslutning firas

Utvärdering av terminen